Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, z dopuszczeniem ofert częściowych.Znak postępowania:A.ZP-271-27/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 29-12-2020
SIWZ 29-12-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 29-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 11-01-2021
Informacja z otwarcia ofert 14-01-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-02-2021
Informacja o unieważnieniu pakiety nr 2,4,5,7,9,11,12,13,14,15,16 24-02-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11-03-2021

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa zestawów komputerowych, modernizacja stacji roboczych oraz dostawa UTM

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

1)  dostawa 30 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych do części medycznej na potrzeby szpitala,

2) dostawa 60 szt. dysków twardych SSD i  60 sztuk (bądź zestawów) pamięci RAM do modernizacji stacji roboczych posiadanych przez szpital oraz

3) dostawa, instalacja i uruchomienia 1 szt. klastra bezpieczeństwa UTM oraz przeszkolenie 2 pracowników (informatyków) Zamawiającego z dostarczonego rozwiązania

na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-26/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 21-12-2020
SIWZ 21-12-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 21-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 29-12-2020
Zmiana treści siwz 29-12-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 07-01-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22-01-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-02-2021

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa mobilnego aparatu RTG

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego cyfrowego, mobilnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych, rok produkcji nie starszy niż 2020 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-25/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 18-12-2020
SIWZ 18-12-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 18-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 28-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 31-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-01-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20-01-2021

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa bronchoskopu, bronchofiberoskopów, wideolaryngoskopów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego bronchoskopu, bronchofiberoskopów – 2 szt. oraz wideolaryngoskopów z wyposażeniem, rok produkcji 2020 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-24/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 23-11-2020
SIWZ 23-11-2020
Zał. 1-5 do siwz w wersji edytowalnej 23-11-2020
Zmiana treści siwz 27-11-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 27-11-2020
Wyjaśnienia treści siwz 01-12-2020
Zmiana treści siwz 01-12-2020
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu 01-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 07-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-12-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-12-2020

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i/lub chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-22/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-11-03
SIWZ 2020-11-03
Wyjaśnienia treści SIWZ 2020-11-09
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 2020-11-09
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i 2 2020-11-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-12-02
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych oraz sond i
odczynników do wykonywania reakcji FISH wraz z systemem komputerowym, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-20/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 15-10-2020
SIWZ 15-10-2020
Załączniki do siwz nr 1-7 w formie edytowalnej 15-10-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 20-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 23-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04-11-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10-11-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowanie: A.ZP.271-18a/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 09-10-2020
SIWZ 09-10-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 09-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 19-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30-10-2020

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia 220 zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Znak postępowania: A.ZP-271-18/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 17-09-2020
SIWZ 17-09-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 17-09-2020
Informacja z otwarcia ofert 28-09-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -pakiet nr 1 i 3 05-10-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiet nr 2 05-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13-10-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania(części). Znak postępowania A. ZP. 271-17/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 07-09-2020
SIWZ 07-09-2020
Załączniki do siwz nr 1-7 w formie edytowalnej 07-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 15-09-2020
Modyfikacja SIWZ – Uwaga zmiana terminu składania ofert! 15-09-2020
Zmodyfikowany Formularz oferty zał. 3a do SIWZ 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 1a do SIWZ Lista wymaganych odczynników 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 2a i 2b do SIWZ Wymagania ogólne dot. oferowanego systemu IHC 15-09-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 16-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (3) 22-09-2020
Modyfikacja SIWZ (2) zał.1a do SIWZ- Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 22-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) 24-09-2020
Informacja z otwarcia ofert 29-09-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 2 07-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet nr 1 13-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-10-2020
Print Friendly, PDF & Email

Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest przez Supra Brokers S.A.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania  znajdują się pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-szpitala-specjalistycznego-chorob-pluc-odrodzenie-im-klary-jelskiej-w-zakopanem-numer-referencyjny-siwz-nr-134-2020-n-zakopane/

 

Print Friendly, PDF & Email