Dostawa bronchoskopu, bronchofiberoskopów, wideolaryngoskopów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego bronchoskopu, bronchofiberoskopów – 2 szt. oraz wideolaryngoskopów z wyposażeniem, rok produkcji 2020 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-24/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 23-11-2020
SIWZ 23-11-2020
Zał. 1-5 do siwz w wersji edytowalnej 23-11-2020
Zmiana treści siwz 27-11-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 27-11-2020

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i/lub chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-22/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-11-03
SIWZ 2020-11-03
Wyjaśnienia treści SIWZ 2020-11-09
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 2020-11-09
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i 2 2020-11-26
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych oraz sond i
odczynników do wykonywania reakcji FISH wraz z systemem komputerowym, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-20/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 15-10-2020
SIWZ 15-10-2020
Załączniki do siwz nr 1-7 w formie edytowalnej 15-10-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 20-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 23-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04-11-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10-11-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowanie: A.ZP.271-18a/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 09-10-2020
SIWZ 09-10-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 09-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 19-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30-10-2020

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia 220 zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Znak postępowania: A.ZP-271-18/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 17-09-2020
SIWZ 17-09-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 17-09-2020
Informacja z otwarcia ofert 28-09-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -pakiet nr 1 i 3 05-10-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiet nr 2 05-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13-10-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania(części). Znak postępowania A. ZP. 271-17/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 07-09-2020
SIWZ 07-09-2020
Załączniki do siwz nr 1-7 w formie edytowalnej 07-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 15-09-2020
Modyfikacja SIWZ – Uwaga zmiana terminu składania ofert! 15-09-2020
Zmodyfikowany Formularz oferty zał. 3a do SIWZ 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 1a do SIWZ Lista wymaganych odczynników 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 2a i 2b do SIWZ Wymagania ogólne dot. oferowanego systemu IHC 15-09-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 16-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (3) 22-09-2020
Modyfikacja SIWZ (2) zał.1a do SIWZ- Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 22-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) 24-09-2020
Informacja z otwarcia ofert 29-09-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 2 07-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet nr 1 13-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-10-2020
Print Friendly, PDF & Email

Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest przez Supra Brokers S.A.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania  znajdują się pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-szpitala-specjalistycznego-chorob-pluc-odrodzenie-im-klary-jelskiej-w-zakopanem-numer-referencyjny-siwz-nr-134-2020-n-zakopane/

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania A.ZP.271-13/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 11-08-2020
SIWZ 11-08-2020
Załączniki do siwz nr 1-5 w formie edytowalnej 11-08-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 18-08-2020
Informacja z otwarcia ofert 21-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 3 i 4. 03-09-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14-09-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-15/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 27-07-2020
SIWZ 27-07-2020
Zał. do siwz w wersji edytowalnej 27-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 03-08-2020
informacja z otwarcia ofert 07-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-08-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27-08-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-14/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 13-07-2020
SIWZ 13-07-2020
ZAŁACZNIKI DO SIWZ w wersji edytowalnej 13-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 17-07-2020
Informacja z otwarcia ofert 24-07-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-07-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07-08-2020

 

Print Friendly, PDF & Email