Świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271.17/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-31
SIWZ 2018-10-31
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2018-10-31
Wyjaśnienia treści SIWZ 2018-11-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-11-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-12-13

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa videobronchofiberoskopów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego videobronchofiberoskopu ultracienkiego z sondą radialną oraz videobronchofiberskopu – zestawu, rok produkcji 2018 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-16/18

Ogłoszenie o zamówieniu 27-09-2018
SIWZ 27-09-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 27-09-2018
Wyjaśnienia treści siwz 02-10-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 04-10-2018
Zmiana treści siwz 04-10-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04-10-2018
Informacja z otwarcia z ofert 09-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-10-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa i instalacja automatycznego zestawu do barwienia tkanek

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego – rok produkcji 2018, automatycznego zestawu do barwienia tkanek, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP – 271-15/18

Ogłoszenie o zamówieniu 26-09-2018
SIWZ 26-09-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 26-09-2018
Wyjaśnienia treści SIWZ 01-10-2018
Modyfikacja SIWZ 01-10-2018
Zmodyfikowany zał. nr 1 do siwz 01-10-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01-10-2018
Wyjaśnienia treści SIWZ 2 02-10-2018
Informacja z otwarcia ofert 05-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-10-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych ładunków i staplerów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-14/18

Ogłoszenie o zamówieniu 18-09-2018
SIWZ 18-09-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 18-09-2018
Informacja z otwarcia ofert 27-09-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 08-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-10-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego i pracowni histopatologicznej oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Znak postępowania: A.ZP-271-12b/18

Ogłoszenie o zamówieniu 24-08-2018
SIWZ 24-08-2018
Załączniki nr 6-13 do siwz w wersji edytowalnej 24-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 04-09-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18-09-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27-09-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak  postępowania: A.ZP-271-13/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-08-2018
SIWZ 16-08-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 16-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 22-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 27-08-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-08-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-09-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego i pracowni histopatologicznej oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Znak postępowania: A.ZP-271-12a/18

Ogłoszenie o zamówieniu 02-08-2018
SIWZ 02-08-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 02-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 08-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 09-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 13-08-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 14-08-2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 21-08-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

1. Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego i pracowni histopatologicznej oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Znak postępowania: A.ZP-271-12/18

Ogłoszenie o zamówieniu 20-07-2018
SIWZ 20-07-2018
Załączniki nr 6-13 do siwz w wersji edytowalnej 20-07-2018
Wyjaśnienia treści siwz 25-07-2018
Informacja z otwarcia ofert 30-07-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 02-08-2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 07-08-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania: A.ZP-271-11/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-07-2018
SIWZ 16-07-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 16-07-2018
Wyjaśnienia treści siwz 20-07-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 23-07-2018
Informacja z otwarcia ofert 27-07-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-08-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21-08-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-10/18

Ogłoszenie o zamówieniu 13-07-2018
SIWZ 13-07-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 13-07-2018
Wyjaśnienia treści SIWZ 19-07-2018
Informacja z otwarcia ofert 23-07-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety 1-21 14-08-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23-08-2018
Print Friendly, PDF & Email