Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia 220 zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Znak postępowania: A.ZP-271-18/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 17-09-2020
SIWZ 17-09-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 17-09-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania(części). Znak postępowania A. ZP. 271-17/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 07-09-2020
SIWZ 07-09-2020
Załączniki do siwz nr 1-7 w formie edytowalnej 07-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 15-09-2020
Modyfikacja SIWZ – Uwaga zmiana terminu składania ofert! 15-09-2020
Zmodyfikowany Formularz oferty zał. 3a do SIWZ 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 1a do SIWZ Lista wymaganych odczynników 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 2a i 2b do SIWZ Wymagania ogólne dot. oferowanego systemu IHC 15-09-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 16-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (3) 22-09-2020
Modyfikacja SIWZ (2) zał.1a do SIWZ- Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 22-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) 24-09-2020
Print Friendly, PDF & Email

Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest przez Supra Brokers S.A.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania  znajdują się pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-szpitala-specjalistycznego-chorob-pluc-odrodzenie-im-klary-jelskiej-w-zakopanem-numer-referencyjny-siwz-nr-134-2020-n-zakopane/

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania A.ZP.271-13/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 11-08-2020
SIWZ 11-08-2020
Załączniki do siwz nr 1-5 w formie edytowalnej 11-08-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 18-08-2020
Informacja z otwarcia ofert 21-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 3 i 4. 03-09-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14-09-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-15/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 27-07-2020
SIWZ 27-07-2020
Zał. do siwz w wersji edytowalnej 27-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 03-08-2020
informacja z otwarcia ofert 07-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-08-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27-08-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-14/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 13-07-2020
SIWZ 13-07-2020
ZAŁACZNIKI DO SIWZ w wersji edytowalnej 13-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 17-07-2020
Informacja z otwarcia ofert 24-07-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-07-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07-08-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego STERRAD*NX oraz obsługa serwisowa sterylizatora

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego STERRAD*NX oraz oraz świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  ww. sterylizatora  znajdującego się w  Szpitalu Specjalistycznycm Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-11/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 71d5fc55-29fb-4b25-a930-2458721bf34d

Ogłoszenie o zamówieniu 05-06-2020
SIWZ 05-06-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-7 w wersji edytowalnej 05-06-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 05-06-2020
Informacja z otwarcia ofert 16-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29-06-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z oprzyrządowaniem  oraz sukcesywna dostawa odczynników, kompletu materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań immunochemicznych, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-10/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 7e95a901-b1f4-4824-81d9-d6bd1e43bf16

Ogłoszenie o zamówieniu 18-05-2020
SIWZ 18-05-2020
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 18-05-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 18-05-2020
Odpowiedź na pytania 22-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 26-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-06-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-8/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 605f692e-c678-4805-b7ff-b2f32e02af44

Ogłoszenie o zamówieniu 30-04-2020
SIWZ 30-04-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 30-04-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 30-04-2020
Odpowiedź na pytania 08-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 12-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 i 4 28-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 3 05-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 5 09-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-06-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-7/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania:7a67917d-c380-49a9-aa21-62b5ad6b1922

Ogłoszenie o zamówieniu 09-04-2020
SIWZ 09-04-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w formie edytowalnej 09-04-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 09-04-2020
Odpowiedź na pytania 16-04-2020
Zmiana treści SIWZ 16-04-2020
Zmiana ogłoszenia 16-04-2020
Odpowiedź na pytania 17-04-2020
Informacja z otwarcia ofert 22-04-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet 1,3,4,5 i 6 05-05-2020
Informacja o unieważnieniu – pakiet nr 2 05-05-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-05-2020
Print Friendly, PDF & Email