Wymiana dźwigu osobowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dźwigu osobowego elektrycznego w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-12a/12.

Ogłoszenie o zamówieniu 12-08-2019
SIWZ 12-08-2019
załącznik nr 1a do SIWZ (rysunki, przedmiar, STWIOR) 12-08-2019
Załączniki do SIWZ nr 1-8 w wersji edytowalnej 12-08-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12-08-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem.  Znak postępowania A.ZP.271.13/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 06-08-2019
SIWZ 06-08-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (nr 1-5) 06-08-2019
Wyjaśnienia treści SIWZ 13-08-2019
Informacja z otwarcia ofert 16-08-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Wymiana dźwigu osobowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dźwigu osobowego elektrycznego w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP. 271-12/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 24-07-2019
SIWZ 24-07-2019
załącznik nr 1a do SIWZ (rysunki, przedmiar, STWiOR) 24-07-2019
Załączniki do SIWZ nr 1-8 w wersji edytowalnej 24-07-2019
Odpowiedź na pytania 02-08-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06-08-2019
Informacja z otwarcia ofert 08-08-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 09-08-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 12-08-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania : A.ZP-271-11/19

Ogłoszenie o zamówieniu 08-07-2019
SIWZ 08-07-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 08-07-2019
Wyjaśnienia treści siwz 12-07-2019
Informacja z otwarcia ofert 16-07-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26-07-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-08-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Usługi pralnicze

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-10/19

Ogłoszenie o zamówieniu 01-07-2019
SIWZ 01-07-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 01-07-2019
Informacja z otwarcia ofert 09-07-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-07-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22-07-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-7a/19

Ogłoszenie o zamówieniu 05-06-2019
SIWZ 05-06-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 05-06-2019
Odpowiedź na pytania 11-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 14-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-07-2019
Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa sieci kanalizacji i remont stropu zewnętrznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz przyłącza wodociągowego, a także remont stropu zewnętrznego nad pomieszczeniem piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową i wykonaniem klap oddymiających wraz z instalacją na istniejących klatkach wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-9/19

Ogłoszenie o zamówieniu 27-05-2019
SIWZ 27-05-2019
zał. nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia 27-05-2019
Zał 2-8 do siwz w wersji edytowalnej 27-05-2019
Zmiana treści siwz – przedmiar robót 06-06-2019
Zmodyfikowany przedmiar robót 06-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 12-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 21-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-07-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271.8/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-16
SIWZ 2019-04-16
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-04-16
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-04-23
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-26
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-05-14
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 4 2019-05-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-05-23

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa videobronchofiberoskopu – zestawu x 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  2 sztuk fabrycznie nowych videobronchofibersków – zestawów, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-6/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-10
SIWZ 2019-04-10
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-04-10
Odpowiedź do pytania 2019-04-15
Odpowiedź na pytania 2 2019-04-16
Modyfikacja SIWZ 2019-04-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-19
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-04-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-05-09

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa zestawu do videotorakochirurgii w technologii 4 K

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowego zestawu do videotorakochirugii w technologii 4 K, kamery do videotorakochirurgii i monitora video do zestawu videotorakochirurgicznego, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-5/19

ogłoszenie o zamówieniu 03-04-2019
SIWZ 03-04-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 03-04-2019
Wyjaśnienia treści siwz 08-04-2019
Informacja z otwarcia ofert 11-04-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17-04-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 25-04-2019

 

 

Print Friendly, PDF & Email