Sprzątanie szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30  m² wentylatornia na strychu i ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi.Znak postępowania: A.ZP-271-4/20

Ogłoszenie o zamówieniu 21-02-2020
SIWZ 21-02-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 21-02-2020
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa stanowisk monitorowania i centrali monitorującej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowych 5 szt. stanowisk monitorowania oraz 1 sztuki centrali monitorującej, rok produkcji 2020, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-3/20

Ogłoszenie o zamówieniu 17-02-2020
SIWZ 17-02-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 17-02-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-271-1/20.

Ogłoszenie o zamówieniu 06-02-2020
SIWZ 06-02-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w formie edytowalnej 06-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 14-02-2020
Print Friendly, PDF & Email

Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-21/19

Ogłoszenie o zamówieniu 18-12-2019
SIWZ 18-12-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 18-12-2019
Wyjaśnienia treści siwz 23-12-2019
zmiana treści siwz 23-12-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 23-12-2019
Wyjaśnienia treści siwz 24-12-2019
Wyjaśnienia treści siwz 31-12-2019
zmiana treści siwz 02-01-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02-01-2020
Informacja z otwarcia ofert 09-01-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiety: 2,4,5,6,7,11,12,16,17,19,21,22,23,24 28-01-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety 1,3,8,9,10,13,14,15,18,20, 20a,24a 31-01-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13-02-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-20b/19

Ogloszenie o zamówieniu 13-12-2019
SIWZ 13-12-2019
zał. nr 1 do siwz 13-12-2019
Zał nr 2-5 do siwz w wersji edytowalnej 13-12-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 23-12-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 24-12-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-20a/19

Ogłoszenie o zamówieniu 03-12-2019
SIWZ 03-12-2019
zał. nr 1 do siwz 03-12-2019
Zał nr 2-5 do siwz w wersji edytowalnej 03-12-2019
Informacja o unieważnieniu postępowaniu 12-12-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 13-12-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-20/19

 

Ogłoszenie o zamówieniu 25-11-2019
SIWZ 25-11-2019
zał. nr 1 do siwz 25-11-2019
Zał nr 2-5 do siwz w wersji edytowalnej 25-11-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 03-12-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 04-12-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa pojazdu specjalnego – ambulansu typu B do transportu sanitarnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego – ambulansu typu B, do transportu sanitarnego,  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postepowania A.ZP.271-16b/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 29-10-2019
SIWZ 29-10-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 29-10-2019
Wyjaśnienia treści SIWZ 31-10-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 07-11-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 18-11-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa łóżek wzmożonego dozoru, materacy przeciwodleżynowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowych 9 szt. łóżek wzmożonego nadzoru ( w tym jedno z wagą) oraz 9 szt. materacy przeciwodleżynowych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-18/19

Ogłoszenie o zamówieniu 15-10-2019
SIWZ 15-10-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 15-10-2019
Wyjaśnienia treści siwz 18-10-2019
Zmiana treści siwz 18-10-2019
Wyjaśnienia treści siwz 2 21-10-2019
Zmiana treści siwz 2 21-10-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21-10-2019
Wyjaśnienia treści siwz 3 22-10-2019
Informacja z otwarcia ofert 25-10-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04-11-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14-11-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa pojazdu specjalnego -ambulansu typu B, do transportu sanitarnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego – ambulansu typu B, do transportu sanitarnego, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-16a/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-25
SIWZ 2019-09-25
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-09-25
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-09-30
Informacja o unieważnieniu postępowania 2019-10-03
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2019-10-04

 

Print Friendly, PDF & Email