Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-7a/19

Ogłoszenie o zamówieniu 05-06-2019
SIWZ 05-06-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 05-06-2019
Odpowiedź na pytania 11-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 14-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-06-2019
Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa sieci kanalizacji i remont stropu zewnętrznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz przyłącza wodociągowego, a także remont stropu zewnętrznego nad pomieszczeniem piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową i wykonaniem klap oddymiających wraz z instalacją na istniejących klatkach wewnętrznych w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-9/19

Ogłoszenie o zamówieniu 27-05-2019
SIWZ 27-05-2019
zał. nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia 27-05-2019
Zał 2-8 do siwz w wersji edytowalnej 27-05-2019
Zmiana treści siwz – przedmiar robót 06-06-2019
Zmodyfikowany przedmiar robót 06-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 12-06-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271.8/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-16
SIWZ 2019-04-16
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-04-16
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-04-23
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-26
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-05-14
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 4 2019-05-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-05-23

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa videobronchofiberoskopu – zestawu x 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  2 sztuk fabrycznie nowych videobronchofibersków – zestawów, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-6/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-10
SIWZ 2019-04-10
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-04-10
Odpowiedź do pytania 2019-04-15
Odpowiedź na pytania 2 2019-04-16
Modyfikacja SIWZ 2019-04-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-19
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-04-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-05-09

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa zestawu do videotorakochirurgii w technologii 4 K

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowego zestawu do videotorakochirugii w technologii 4 K, kamery do videotorakochirurgii i monitora video do zestawu videotorakochirurgicznego, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-5/19

ogłoszenie o zamówieniu 03-04-2019
SIWZ 03-04-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 03-04-2019
Wyjaśnienia treści siwz 08-04-2019
Informacja z otwarcia ofert 11-04-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17-04-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu 25-04-2019

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-3/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-14
SIWZ 2019-03-14
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-03-14
Odpowiedź na pytania 2019-03-19
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-22
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Pakiet nr 1,2,3. 2019-04-01
Informacja o unieważnieniu postępowania Pakiet nr 4 2019-04-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-04-08

 

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania: A.ZP-271-2/19

Ogłoszenie o zamówieniu 21-02-2019
SIWZ 21-02-2019
Zał do siwz w wersji edytowalnej 21-02-2019
Wyjaśnienia treści siwz 28-02-2019
Wyjaśnienia treści siwz 2 28-02-2019
Informacja z otwarcia ofert 04-03-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-03-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28-03-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-1/19

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-20
SIWZ 2019-02-20
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-02-20
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-02-25
Informacja z otwarcia ofert 2019-02-28
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-03-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-03-25

 

Print Friendly, PDF & Email

Świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271.17/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-31
SIWZ 2018-10-31
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2018-10-31
Wyjaśnienia treści SIWZ 2018-11-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-11-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-12-13

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa videobronchofiberoskopów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego videobronchofiberoskopu ultracienkiego z sondą radialną oraz videobronchofiberskopu – zestawu, rok produkcji 2018 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-16/18

Ogłoszenie o zamówieniu 27-09-2018
SIWZ 27-09-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 27-09-2018
Wyjaśnienia treści siwz 02-10-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 04-10-2018
Zmiana treści siwz 04-10-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04-10-2018
Informacja z otwarcia z ofert 09-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-10-2018

 

Print Friendly, PDF & Email