Dostawa łóżek wzmożonego dozoru, materacy przeciwodleżynowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowych 9 szt. łóżek wzmożonego nadzoru ( w tym jedno z wagą) oraz 9 szt. materacy przeciwodleżynowych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-18/19

Ogłoszenie o zamówieniu 15-10-2019
SIWZ 15-10-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 15-10-2019
Wyjaśnienia treści siwz 18-10-2019
Zmiana treści siwz 18-10-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa pojazdu specjalnego -ambulansu typu B, do transportu sanitarnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego – ambulansu typu B, do transportu sanitarnego, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-16a/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-25
SIWZ 2019-09-25
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-09-25
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-09-30
Informacja o unieważnieniu postępowania 2019-10-03
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2019-10-04

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych ładunków i staplerów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-17/19

Ogłoszenie o zamówieniu 16-09-2019
SIWZ 16-09-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 16-09-2019
Informacja z otwarcia ofert 24-09-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27-09-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10-10-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa pojazdu specjalnego – ambulansu typu B do transportu sanitarnego.

Dostawa pojazdu specjalnego -ambulansu typu B, do transportu sanitarnego  na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-16/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 13-09-2019
SIWZ 13-09-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 13-09-2019
Wyjaśnienia treści siwz 20-09-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 24-09-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 25-09-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa ładunków do staplerów oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-15/19

Ogłoszenie o zamówieniu 03-09-2019
SIWZ 03-09-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 03-09-2019
Informacja z otwarcia ofert 12-09-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18-09-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25-09-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Wymiana dźwigu osobowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dźwigu osobowego elektrycznego w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-12a/12.

Ogłoszenie o zamówieniu 12-08-2019
SIWZ 12-08-2019
załącznik nr 1a do SIWZ (rysunki, przedmiar, STWIOR) 12-08-2019
Załączniki do SIWZ nr 1-8 w wersji edytowalnej 12-08-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12-08-2019
Informacja z otwarcia ofert 27-08-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-09-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24-09-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem.  Znak postępowania A.ZP.271.13/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 06-08-2019
SIWZ 06-08-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (nr 1-5) 06-08-2019
Wyjaśnienia treści SIWZ 13-08-2019
Informacja z otwarcia ofert 16-08-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 7, 11 i 20 05-09-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety 1-6, 8-10, 12-19, 21-22 05-09-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24-09-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Wymiana dźwigu osobowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dźwigu osobowego elektrycznego w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP. 271-12/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 24-07-2019
SIWZ 24-07-2019
załącznik nr 1a do SIWZ (rysunki, przedmiar, STWiOR) 24-07-2019
Załączniki do SIWZ nr 1-8 w wersji edytowalnej 24-07-2019
Odpowiedź na pytania 02-08-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06-08-2019
Informacja z otwarcia ofert 08-08-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 09-08-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 12-08-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania : A.ZP-271-11/19

Ogłoszenie o zamówieniu 08-07-2019
SIWZ 08-07-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 08-07-2019
Wyjaśnienia treści siwz 12-07-2019
Informacja z otwarcia ofert 16-07-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26-07-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-08-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Usługi pralnicze

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-10/19

Ogłoszenie o zamówieniu 01-07-2019
SIWZ 01-07-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 01-07-2019
Informacja z otwarcia ofert 09-07-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-07-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22-07-2019

 

Print Friendly, PDF & Email