Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych oraz sond i
odczynników do wykonywania reakcji FISH wraz z systemem komputerowym, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-20/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 15-10-2020
SIWZ 15-10-2020
Załączniki do siwz nr 1-7 w formie edytowalnej 15-10-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 20-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 23-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04-11-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10-11-2020
Print Friendly, PDF & Email