Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, z dopuszczeniem ofert częściowych.Znak postępowania:A.ZP-271-27/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 29-12-2020
SIWZ 29-12-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 29-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 11-01-2021
Informacja z otwarcia ofert 14-01-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-02-2021
Informacja o unieważnieniu pakiety nr 2,4,5,7,9,11,12,13,14,15,16 24-02-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11-03-2021

 

Print Friendly, PDF & Email