O szpitalu

Zakopiańskie odrodzenie

DSC_1316

„Ratować życie uczącej się młodzieży od szerzącej się gruźlicy” to zadanie jakiego podjęło się „Odrodzenie w Zakopanem”, tak o zakopiańskim szpitalu napisał w 1929 r. Ksiądz Metropolita Adam Sapieha.

Ośrodek ten ogólnopolską i europejską renomę zawdzięcza profesorowi Witowi Rzepeckiemu, twórcy polskiej szkoły torakochirurgii, który kierował szpitalem w latach 1948 – 1981. Uczniowie Profesora, po zdobyciu szlifów w chirurgii klatki piersiowej kontynuowali Jego dzieło w wielu ośrodkach w całej Polsce, a także poza jej granicami.

Zakopiański szpital jest jednym z pierwszych zakładów w Polsce, gdzie ponad pół wieku temu rozpoczęto operacje narządów klatki piersiowej oraz wprowadzono nowoczesne metody leczenia gruźlicy płuc.
Dzisiejszy szpital to ośrodek, który:

 • Leczy zachowawczo schorzenia płuc w tym przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę oskrzelową, gruźlicę, sarkoidozę, zapalenia płuc, nowotwory płuc.
 • Wykonuje pełny zakres zabiegów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.
 • Posiada największe doświadczenie w operacyjnym leczeniu schorzeń grasicy, a w szczególności miastenii. Obecnie zabiegi tego typu wykonywane są przy zastosowaniu własnej, nowatorskiej, małoinwazyjnej techniki operacyjnej.
 • Dysponuje największym w kraju doświadczeniem w operacjach bronchoplastycznych i angioplastycznych płuc, pozwalających oszczędzić część miąższu płucnego.
 • Wykonuje na szeroką skalę operacje pierwotnie nieoperacyjnych nowotworów płuc po wcześniejszym przygotowaniu neoadjuwantną chemio- i radio- terapią.
 • Wykonuje pełny zakres zabiegów w dziedzinie chirurgii przełyku: operacje uchyłków, refluksu żołądkowo – przełykowego, urazów przełyku, zwężeń nowotworowych i nienowotworowych z zastosowaniem rekonstrukcji z żołądka, jelita cienkiego lub grubego, wprowadzenie stentów do przełyku.
 • Leczy operacyjnie zespół górnego otworu klatki piersiowej metodą resekcji I żebra oraz wideotorakoskopowej sympatektomii piersiowej.
 • Prowadzi najszerzej zakrojony w Polsce program radykalnego leczenia skojarzonego złośliwego międzybłoniaka opłucnej.
 • Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w leczeniu chirurgicznym ropnych schorzeń klatki piersiowej i jej narządów oraz wysięków opłucnych.
 • Prowadzi szkolenie lekarzy z całej Polski. Organizuje dwa razy w roku, jedyny w kraju kurs chirurgicznego leczenia urazów klatki piersiowej oraz ropniaków opłucnej.
 • Prowadzi indywidualne szkolenia lekarzy i studentów z całej Polski w zakresie chirurgii klatki piersiowej.

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem nie tylko dba o coraz wyższą jakość usług medycznych w trosce o zdrowie pacjentów, ale również zapewnia im przyjazną atmosferę pobytu.

Dyrektor prof. dr hab.med. Marcin Zieliński

Print Friendly, PDF & Email