Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-12/20.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 07-07-2020
SIWZ 07-07-2020
Załączniki do siwz nr 1 i 2 w formie edytowalnej 07-07-2020
Modyfikacja treści SIWZ 10-07-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 16-07-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 23-07-2020
Informacja z otwarcia ofert 10-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2,3,4,6,7 i 8. 02-09-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 5 02-09-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22-09-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa leków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-9/20

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: de9ca1b9-f8ca-427e-a0dc-c1a6d6d6c838

Ogłoszenie o zamówieniu 12-05-2020
SIWZ 12-05-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 12-05-2020
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 12-05-2020
Wyjaśnienia treści siwz 26-05-2020
Zmiana treści siwz 26-05-2020
Wyjaśnienia treści siwz 28-05-2020
Zmiana treści siwz 28-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 15-06-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiety nr 4,8,10,11,13 19-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety nr 1,2,3,5,6,7,9,12,14,15 15-07-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28-07-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-2/20

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 33fa0b5d-462c-4b8c-b2d7-63f72114e09b

Ogłoszenie o zamówieniu 08-04-2020
SIWZ 08-04-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 08-04-2020
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 08-04-2020
Wyjaśnienia treści siwz 23-04-2020
Zmiana treści siwz 23-04-2020
Wyjaśnienia treści siwz 28-04-2020
Zmiana treści siwz 28-04-2020
Informacja z otwarcia ofert 12-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 1 i 3 04-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 2 09-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia aktualizacja/sprostowanie

01-07-2020

10-07-2020

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa wyposażenia sterylizatorni

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń, rok produkcji 2019 r. na potrzeby centralnej sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-14/19

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: b32714a8-ffb9-45d9-a358-8f9976426146

Ogłoszenie o zamówieniu 27-08-2019
SIWZ 27-08-2019
ZAŁ. NR 2 DO SIWZ 27-08-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 27-08-2019
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 27-08-2019
Wyjaśnienia treści siwz 13-09-2019
Zmiana treści siwz 13-09-2019
Informacja z otwarcia ofert 27-09-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- pakiet nr 1 i 2 24-10-2019
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- pakiet nr 3 31-10-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22-11-2019

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa leków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-7/19.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: ID ac71f102-a302-4d51-83b6-03500baaa706

Ogłoszenie o zamówieniu 16-04-2019
SIWZ 16-04-2019
Zał. 1-3 do siwz w wersji edytowalnej 16-04-2019
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 16-04-2019
Ogłoszenie o sprostowaniu 19-04-2019
Wyjaśnienia treści siwz 02-05-2019
Informacja z otwarcia ofert 17-05-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-06-2019
Informacja o unieważnieniu -pakiet nr 2,4,14 03-06-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 9 10-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01-07-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych, którą reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego tj.: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej w ilości zgodnie z Załącznikiem nr 2A i 2B do SIWZ – Formularz szczegółowe warunki zamówienia wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Numer referencyjny: 1/2018

INFORMACJA o ogłoszeniu                             03-10-2018

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-5/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-05
SIWZ 2018-04-05
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2018-04-05
 Wyjaśnienia treści SIWZ  2018-04-19
Wyjaśnienia treści SIWZ 2  2018-04-27
 Modyfikacja SIWZ  2018-04-27
 Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 1 (pakiet 4 i 4a) i nr 2  2018-04-27
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  2018-05-02
Informacja z otwarcia ofert  2018-05-17
Unieważnienie postępowania – pakiet nr 4a,7 i 9 2018-05-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr: 1,5,11 i 14 2018-05-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 2,3,4,6,8,10,12 i 13. 2018-06-01

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                              2018-06-25

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa aparatu RTG

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowego aparatu rentgenowskiego- zdalnie sterowanej ścianki rentgenodiagnostycznej z cyfrową obróbką obrazu  ze statywem do zdjęć płucnych, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-24/17

 

Ogłoszenie o zamówieniu 04-10-2017
SIWZ 04-10-2017
zał. nr 2 do siwz – wyciąg z projektu 04-10-2017
Zał . do siwz w wersji edytowalnej 04-10-2017
Zmiana tresci siwz -zmiana terminu składania ofert  11-10-2017
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu  12-10-2017
 Wyjaśnienia treści siwz  26-10-2017
 Zmiana treści siwz  27-10-2017
Informacja z otwarcia ofert  09-11-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  10-11-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  20-11-2017
Print Friendly, PDF & Email

Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej, w podziale na dwa pakiety .

Postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika Zamawiającego: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków.

 

INFORMACJA przetarg energia     26-07-2017

 

Print Friendly, PDF & Email