Sprzątanie budynku szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o łącznej pow. ok.5600 m² (z czego 307m stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze i ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz Poradni specjalistycznej zlokalizowanej przy ul. Ks. Stolarczyka 12 w Zakopanem o powierzchni 84,77 m2 jak również usługi w zakresie: gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Znak postępowania: A.ZP-271-19/20

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 13-10-2020
SIWZ 13-10-2020
Zał. nr 6-12 do siwz w wersji edytowalnej 13-10-2020
Wyjaśnienia treści siwz 29-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 13-11-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 13-11-2020
Ogloszenie o unieważnieniu postępowania 30-11-2020

 

Print Friendly, PDF & Email