Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-9/24

Zaproszenie do składania ofert 20-06-2024
Załączniki w wersji edytowalnej 20-06-2024
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA ZMIANA TERMINU!!! 26-06-2024
Odpowiedzi na pytania 28-06-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-07-2024
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa 30 komputerów All-in-One na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 komputerów All-in-One na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”  im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.

Znak sprawy A.ZP-24-8/24

Zaproszenie do składania ofert 21-05-2024
Załączniki w wersji edytowalnej 21-05-2024
Odpowiedzi na pytania 27-05-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05-06-2024
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa koncentratorów tlenu na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest na sukcesywną dzierżawę koncentratorów tlenu na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem w ilości maksymalnie 150 sztuk, przy czym po zawarciu umowy zostanie wydzierżawione min. 130 szt. koncentratorów. Szczegółowy opis koncentratorów stanowi zał. nr 1 do zaproszenia.

Znak sprawy A.ZP-24-7/24

Zaproszenie do składania ofert 09-05-2024
Zał. nr 1-3 w wersji edytowalnej 09-05-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 20-05-2024
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa 30 komputerów All-in-One na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 komputerów All-in-One na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”  im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.

Znak sprawy A.ZP-24-6/24

Zaproszenie do składania ofert 24-04-2024
Załączniki nr 1-5 w wersji edytowalnej 24-04-2024
Odpowiedzi na pytania 30-04-2024
Zaproszenie do składania ofert – modyfikacja! 30-04-2024
Załączniki nr 1-5 w wersji edytowalnej – modyfikacja 30-04-2024
Informacja o unieważnieniu postępowania 10-05-2024
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów tzw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości 15 000 rocznie.

Znak sprawy: A.ZP-24-4/23

Zaproszenie do składania ofert 04-03-2024
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 04-03-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-03-2024
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-3/24

Zaproszenie do składania ofert 22-01-2024
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 22-01-2024
Odpowiedzi na pytania 25-01-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2024
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-2/24

Zaproszenie do składania ofert 10-01-2024
Załączniki nr 1,2 i 3 w wersji edytowalnej 10-01-2024
Odpowiedzi na pytania 15-01-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-01-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zmiana w Pakiecie nr 2! 09-02-2024
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-1/24

Zaproszenie do składania ofert 02-01-2024
Załączniki nr 1,2,3 w wersji edytowalnej 02-01-2024
Odpowiedzi na pytania 05-01-2024
Odpowiedzi na pytania cz.2 08-01-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu Pakietu nr 1 i 2 10-01-2024
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa i instalacja stacji diagnostycznych z wyposażeniem (2 zestawy) na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja stacji diagnostycznych z wyposażeniem (2 zestawy) na potrzeby  Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”  im. Klary Jelskiej w Zakopanem . W skład zestawu wchodzi stacja robocza z kartą graficzną, monitor roboczy oraz monitor diagnostyczny.

Znak sprawy: A.ZP-24-21/23

Zaproszenie do składania ofert 14-12-2023
Załączniki w wersji edytowalnej 14-12-2023
Odpowiedzi na pytania 20-12-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-12-2023
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym (35szt.) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”- im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym – 35 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce Działanie REACT-EU dla zdrowia.

Znak sprawy A.ZP-24-20/23

Zaproszenie do składania ofert 12-12-2023
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 12-12-2023
Zał. nr 2 – Formularz oferty 12-12-2023
Zał. nr 3 – Oświadczenie o warunkach 12-12-2023
Zał. nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa 12-12-2023
Zał. nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 12-12-2023
Zał. nr 6 – Projekt umowy 12-12-2023
Odpowiedzi na pytania 15-12-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 21-12-2023
Print Friendly, PDF & Email