Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-8/23

Zaproszenie do składania ofert 25-05-2023
Załączniki 1 i 2 w wersji edytowalnej 25-05-2023
Odpowiedzi na pytania 31-05-2023
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA! Zmiana terminu! 31-05-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 01-06-2023
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu

Sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-7/23

Zaproszenie do składania ofert 2023-04-24
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. nr 1 – 3 2023-04-24
Odpowiedź na pytania- Uwaga zmiana terminu składania ofert. 2023–04-28
Informacja o wyborze oferty 2023-05-10
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”.

Znak sprawy: A.ZP-24-6/23

Zaproszenie do składania ofert 06-04-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 06-04-2023
Odpowiedzi na pytania 12-04-2023
Modyfikacja treści zaproszenia 12-04-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-04-2023
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-5/23.

Zaproszenie do składania ofert 22-03-2023
Załącznik nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 22-03-2023
Odpowiedź na pytania 27-03-2023
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06-04-2023
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów tzw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości
15 000 rocznie.

Znak sprawy: A.ZP-24-4/23

Zaproszenie do składania ofert 06-03-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 06-03-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-03-2023
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-3/23

Zaproszenie do składania ofert 23-01-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 23-01-2023
Odpowiedzi na pytania 26-01-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 30-01-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2023
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-24 -2/23.

Zaproszenie do składania ofert 2023-01-23
Załączniki nr 1 i 2 w formie edytowalnej 2023-01-23
Odpowiedź na pytania 2023-01-27
Informacja o wyborze oferty pakiet 1 i 2. 2023-02-15
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-1/23

Zaproszenie do składania ofert 09-01-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 09-01-2023
Odpowiedzi na pytania 13-01-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet nr 1, 2 i 3 18-01-2023
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-26/12

Zaproszenie do składania ofert 20-12-2022
Załączniki 1,2,3 w wersji edytowalnej 20-12-2022
Odpowiedzi na pytania 23-12-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04-01-2023
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem na potrzeby Oddziału Pulmonologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem ze zintegrowanym nawilżaczem na potrzeby Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-23/22

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

Zaproszenie do składania ofert 05-10-2022
Załączniki w wersji edytowalnej 05-10-2022
Odpowiedzi na pytania 07-10-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-10-2022
Print Friendly, PDF & Email