Dostawa spirometrów (2szt.) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spirometrów – 2 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce Działanie REACT-EU dla zdrowia.

Znak sprawy A.ZP-24-17/23

Zaproszenie do składania ofert 26-10-2023
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 26-10-2023
Zał. nr 2 – Formularz oferty 26-10-2023
Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków 26-10-2023
Zał. nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 26-10-2023
Zał. nr 5 – Oświadczenie o podstawach wykluczenia 26-10-2023
Zał. nr 6 – Projekt umowy 26-10-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22-11-2023
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa maceratorów (3szt.) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maceratorów – 3 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce Działanie REACT-EU dla zdrowia.

Znak sprawy A.ZP-24-16/23

Zaproszenie do składania ofert 20-10-2023
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 20-10-2023
Zał. nr 2 – Formularz oferty 20-10-2023
Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków 20-10-2023
Zał. nr 4 – Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych 20-10-2023
Zał. nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 20-10-2023
Zał. nr 6 – Projekt umowy 20-10-2023
Odpowiedzi na pytania 25-10-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02-11-2023
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-12/23

 

Zaproszenie do składania ofert 2023-08-23
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2023-08-23
Odpowiedź na pytania 2023-08-29
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 2 2023-09-01
Informacja o unieważnieniu 2023-09-01
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-11/23

Zaproszenie do składania ofert 08-08-2023
Załączniki w wersji edytowalnej 08-08-2023
Odpowiedzi na pytania 11-08-2023
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA! Zmiana terminu! 16-08-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 16-08-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-09-2023
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatora hematologicznego i dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz innych materiałów zużywalnych.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z oprzyrządowaniem  i sukcesywna dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz innych materiałów zużywalnych. znak postepowania A.ZP-24-9/23.

Zaproszenie do składania ofert. 05-06-2023
Załączniki nr 1-3 w wersji edytowalnej. 05-06-2023
Odpowiedź na pytania 12-06-2023
Informacja o modyfikacji treści Zaproszenia do składania ofert 12-06-2023
Zmodyfikowany zał. nr 2 do Zaproszenia 12-06-2023
Zmodyfikowany zał. nr 4 do Zaproszenia 12-06-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-06-2023
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-8/23

Zaproszenie do składania ofert 25-05-2023
Załączniki 1 i 2 w wersji edytowalnej 25-05-2023
Odpowiedzi na pytania 31-05-2023
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA! Zmiana terminu! 31-05-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 01-06-2023
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych 14-06-2023
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu

Sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-7/23

Zaproszenie do składania ofert 2023-04-24
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. nr 1 – 3 2023-04-24
Odpowiedź na pytania- Uwaga zmiana terminu składania ofert. 2023–04-28
Informacja o wyborze oferty 2023-05-10
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”.

Znak sprawy: A.ZP-24-6/23

Zaproszenie do składania ofert 06-04-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 06-04-2023
Odpowiedzi na pytania 12-04-2023
Modyfikacja treści zaproszenia 12-04-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-04-2023
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-5/23.

Zaproszenie do składania ofert 22-03-2023
Załącznik nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 22-03-2023
Odpowiedź na pytania 27-03-2023
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06-04-2023
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów tzw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości
15 000 rocznie.

Znak sprawy: A.ZP-24-4/23

Zaproszenie do składania ofert 06-03-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 06-03-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-03-2023
Print Friendly, PDF & Email