Udostępnianie dokumentacji szpitalnej.

Celem procedury jest ujednolicenie sposobu udostępniania dokumentacji medycznej
pacjentom leczonym w oddziałach Szpitala oraz poradniach specjalistycznych, osobom
upoważnionym, przedstawicielom ustawowym pacjenta oraz organom i podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Upoważnienie do wydania dokumentacji

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Print Friendly, PDF & Email