Zamówienie na usługi społeczne – całodzienne żywienie pacjentów szpitala

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa  całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie. Znak postępowania A.ZP-271-23/20.

Ogłoszenie o zamówieniu  13-11-2020
Załączniki do ogłoszenia nr 1-7 w wersji edytowalnej 13-11-2020
Informacja z otwarcia ofert 23-11-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia 02-12-2020
Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie na usługi społeczne – całodzienne żywienie pacjentów szpitala

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa  całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie. Znak postępowania A.ZP-271-19/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 14-11-2019
Załączniki nr 1-6 do ogłoszenia w formie edytowalnej 14.11.2019
Odpowiedź na pytania 20.11.2019
Informacja z otwarcia ofert 22.11.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia 04.12.2019
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej  lampy rentgenowskiej w miejsce uszkodzonej lampy Performix 40 Plus (D3887T/D388T) do tomografu komputerowego OPTIMA CT660 w wersji wyposażenia Optima CT660 Pro (rok produkcji tomografu komputerowego: 2013) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i utylizację starej lampy, przeprowadzenie niezbędnych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i kalibracji. Znak postępowania: A.ZP-271-4/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy   22-03-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia          28-03-2019

Print Friendly, PDF & Email