Dzierżawa zbiornika i butli wraz z sukcesywną dostawą tleny.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-13a/19

Zaproszenie do składania ofert 14-10-2019
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej 14-10-2019
Załącznik nr 4 do zaproszenia (dokumentacja techniczna) 14-10-2019

Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych
i chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak sprawy A.ZP-24-15/19.

Zaproszenie do składania ofert 09-10-2019
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 09-10-2019
Odpowiedź na pytania 15-10-2019

 

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-24-14/19.

Zaproszenie do składania ofert 04-10-2019
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej 04-10-2019
Pytania i odpowiedzi 10-10-2019

Dzierżawa zbiornika i butli wraz z sukcesywną dostawą tlenu.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-24-13/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-10-01
Załącznik nr 4 do zaproszenia (dokumentacja techniczna) 2019-10-01
załączniki nr 1-2 w wersji edytowalnej 2019-10-01
Odpowiedź na pytania. Uwaga! zmiana terminu składania ofert. 2019-10-04

Dostawa pojazdu specjalnego -ambulansu typu B, do transportu sanitarnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego – ambulansu typu B, do transportu sanitarnego, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-16a/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-09-25
SIWZ 2019-09-25
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-09-25
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-09-30
Informacja o unieważnieniu postępowania 2019-10-03
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2019-10-04

 

Dostawa pojazdu specjalnego – ambulansu typu B do transportu sanitarnego.

Dostawa pojazdu specjalnego -ambulansu typu B, do transportu sanitarnego  na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-16/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 13-09-2019
SIWZ 13-09-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 13-09-2019
Wyjaśnienia treści siwz 20-09-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 24-09-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 25-09-2019

 

Wymiana dźwigu osobowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dźwigu osobowego elektrycznego w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-12a/12.

Ogłoszenie o zamówieniu 12-08-2019
SIWZ 12-08-2019
załącznik nr 1a do SIWZ (rysunki, przedmiar, STWIOR) 12-08-2019
Załączniki do SIWZ nr 1-8 w wersji edytowalnej 12-08-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12-08-2019
Informacja z otwarcia ofert 27-08-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-09-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24-09-2019

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem.  Znak postępowania A.ZP.271.13/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 06-08-2019
SIWZ 06-08-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (nr 1-5) 06-08-2019
Wyjaśnienia treści SIWZ 13-08-2019
Informacja z otwarcia ofert 16-08-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 7, 11 i 20 05-09-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety 1-6, 8-10, 12-19, 21-22 05-09-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24-09-2019

 

Wymiana dźwigu osobowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dźwigu osobowego elektrycznego w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP. 271-12/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 24-07-2019
SIWZ 24-07-2019
załącznik nr 1a do SIWZ (rysunki, przedmiar, STWiOR) 24-07-2019
Załączniki do SIWZ nr 1-8 w wersji edytowalnej 24-07-2019
Odpowiedź na pytania 02-08-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06-08-2019
Informacja z otwarcia ofert 08-08-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 09-08-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 12-08-2019

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-7a/19

Ogłoszenie o zamówieniu 05-06-2019
SIWZ 05-06-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 05-06-2019
Odpowiedź na pytania 11-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 14-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-07-2019