Dzierżawa analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw.krytycznych pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak postępowania A.ZP-24-2a/20.

Zaproszenie do składania ofert 19-02-2020
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 19-02-2020
   
   
   
   
   
   
   
   

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-271-1/20.

Ogłoszenie o zamówieniu 06-02-2020
SIWZ 06-02-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w formie edytowalnej 06-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 14-02-2020

Dostawa kolumny endoskopowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej (rok produkcji 2020)  kolumny endoskopowej, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-3/20

Zaproszenie do składania ofert 04-02-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w formie edytowalnej 04-02-2020
Odpowiedź na pytania 10-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17-02-2020

Dzierżawa analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw. krytycznych pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych. Znak postępowania A.ZP-24-2/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-02-2020
Załączniki do zaproszenie nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 03-02-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 12-02-2020

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-1/20

Zaproszenie do składania ofert 14-01-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-01-2020
Odpowiedź na pytania 20-01-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-01-2020

Zamówienie na usługi społeczne – całodzienne żywienie pacjentów szpitala

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa  całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie. Znak postępowania A.ZP-271-19/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 14-11-2019
Załączniki nr 1-6 do ogłoszenia w formie edytowalnej 14.11.2019
Odpowiedź na pytania 20.11.2019
Informacja z otwarcia ofert 22.11.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia 04.12.2019

Wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku szpitala.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-16/19.

Zaproszenie do składania ofert 08-11-2019
Załącznik nr 1 do zaproszenia – dokumentacja techniczna 08-11-2019
Załącznik nr 2 – w wersji edytowalnej 08-11-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-11-2019

Dostawa pojazdu specjalnego – ambulansu typu B do transportu sanitarnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego – ambulansu typu B, do transportu sanitarnego,  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postepowania A.ZP.271-16b/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 29-10-2019
SIWZ 29-10-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 29-10-2019
Wyjaśnienia treści SIWZ 31-10-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 07-11-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 18-11-2019