Sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu

Sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-7/23

Zaproszenie do składania ofert 2023-04-24
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. nr 1 – 3 2023-04-24
Odpowiedź na pytania- Uwaga zmiana terminu składania ofert. 2023–04-28
Informacja o wyborze oferty 2023-05-10

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-5/23.

Zaproszenie do składania ofert 22-03-2023
Załącznik nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 22-03-2023
Odpowiedź na pytania 27-03-2023
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06-04-2023

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-24 -2/23.

Zaproszenie do składania ofert 2023-01-23
Załączniki nr 1 i 2 w formie edytowalnej 2023-01-23
Odpowiedź na pytania 2023-01-27
Informacja o wyborze oferty pakiet 1 i 2. 2023-02-15

Dostawa produktów leczniczych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-5/22.

Zaproszenie do składania ofert 06-04-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 06-04-2022
Odpowiedź na pytania 08-04-2022
Informacja o modyfikacji treści zaproszenia 08-04-2022
Informacja o unieważnieniu 19-04-2022

Dzierżawa koncentratorów tlenu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu na potrzeby  Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-4/22

Zaproszenie do składania ofert 16-03-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 16-03-2022
Odpowiedź na pytania 22-03-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 25-03-2022

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-3/22

Zaproszenie do składania ofert 14-03-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-03-2022
Odpowiedź na pytania 18-03-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 28-03-2022

 

Dzierżawa analizatorów

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak sprawy A.ZP-24-2/22

Zaproszenie do składania ofert 28-02-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 28-02-2022
Informacja o wyborze oferty 14-03-2022

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-1/22.

Zaproszenie do składania ofert 31-01-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 31-01-2022
Odpowiedź na pytania 03-02-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-02-2022

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-13/21

Zaproszenie do składania ofert 01-12-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 01-12-2021
Odpowiedź na pytania 07-12-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-12-2021

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak sprawy: A.ZP-24-12/21.

Zaproszenie do składania ofert 25-11-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 25-11-2021
Odpowiedź na pytania 01-12-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 09-12-2021