Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-14/18

Zaproszenie do składania ofert 09-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 09-11-2018
Odpowiedź na pytania 14-11-2018
Informacja o unieważnieniu 19-11-2018

Świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271.17/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-31
SIWZ 2018-10-31
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2018-10-31
Wyjaśnienia treści SIWZ 2018-11-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-11-16

 

Dzierżawa analizatora i sukcesywną dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora i sukcesywna dostawa odczynników wraz z kompletem materiałów kontrolnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu koagulologii na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-12/18

Zaproszenie do składania ofert 24-10-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1,2 i w wersji edytowalnej 24-10-2018
Odpowiedź na pytania 24-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06-11-2018

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-11/18.

Zaproszenie do składania ofert 22-10-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 22-10-2018
Odpowiedź na pytania 25-10-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 09-11-2018

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-10/18

Zaproszenie do składania ofert 04-10-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 04-10-2018
Odpowiedź na pytania 10-10-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 1 i 2 16-10-2018

Dostawa i instalacja automatycznego zestawu do barwienia tkanek

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego – rok produkcji 2018, automatycznego zestawu do barwienia tkanek, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP – 271-15/18

Ogłoszenie o zamówieniu 26-09-2018
SIWZ 26-09-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 26-09-2018
Wyjaśnienia treści SIWZ 01-10-2018
Modyfikacja SIWZ 01-10-2018
Zmodyfikowany zał. nr 1 do siwz 01-10-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01-10-2018
Wyjaśnienia treści SIWZ 2 02-10-2018
Informacja z otwarcia ofert 05-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-10-2018

 

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-10/18

Ogłoszenie o zamówieniu 13-07-2018
SIWZ 13-07-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 13-07-2018
Wyjaśnienia treści SIWZ 19-07-2018
Informacja z otwarcia ofert 23-07-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety 1-21 14-08-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23-08-2018

Dzierżawa kontenera medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa obejmująca dostawę i montaż zabudowy kontenerowej dla potrzeb pracowni RTG i tomografu komputerowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-9/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-05-2018
SIWZ 16-05-2018
Załącznik nr 1a do SIWZ (projekt koncepcyjny zabudowy kontenerowej) 16-05-2018
Załącznik nr 1b do SIWZ (dokumentacja projektowa montażu aparatu RTG i TK wraz z obliczeniami radiologicznymi) 16-05-2018
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 16-05-2018
 Odpowiedź na pytania  23-05-2018
 Modyfikacja SIWZ  23-05-2018
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  23-05-2018
Informacja z otwarcia ofert 30-05-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12-06-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-06-2018