Przeglądy techniczne i konserwacja tomografu komputerowego wraz z osprzętem i aparatów RTG.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji  tomografu komputerowego wraz z osprzętem oraz aparatów RTG, znajdujących się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej   Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak sprawy A.ZP-24-23/20.

Zaproszenie do składania ofert 30-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 -4 w wersji edytowalnej 30-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i nieważnieniu postępowania pakiet nr 2 i 3. 20-01-2021

Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak sprawy A.ZP-24-22/20

Zaproszenie do składania ofert 15-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 15-12-2020
Odpowiedź na pytania 18-12-2020
Modyfikacja treści zaproszenia 18-12-2020
Zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet 2 w wersji edytowalnej 18-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-12-2020

Dzierżawa koncentratorów tlenu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu na potrzeby  Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc Odrodzenie w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-21/20.

Zaproszenie do składania ofert 15-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 15-12-2020
Odpowiedź na pytania 18-12-2020
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dn. 18.12.2020r. 21-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-12-2020

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-19/20

Zaproszenie do składania ofert 02-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 02-12-2020
Odpowiedź na pytania 07-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14-12-2020

Dostawa defibrylatorów z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie defibrylatorów wraz z wyposażeniem – 3 sztuki, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-18/20.

Ogłoszenie o zapytaniu zamieszczono w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zapytanie ofertowe 2020-11-27
Załączniki do zapytania w formie edytowalnej nr 1-4 2020-11-27
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-12-08

 

Zamówienie na usługi społeczne – całodzienne żywienie pacjentów szpitala

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa  całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie. Znak postępowania A.ZP-271-23/20.

Ogłoszenie o zamówieniu  13-11-2020
Załączniki do ogłoszenia nr 1-7 w wersji edytowalnej 13-11-2020
Informacja z otwarcia ofert 23-11-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia 02-12-2020

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i/lub chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-22/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-11-03
SIWZ 2020-11-03
Wyjaśnienia treści SIWZ 2020-11-09
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 2020-11-09
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i 2 2020-11-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-12-02

Dostawa sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w tym: Pakiet nr 1:  łóżka szpitalne regulowane ręcznie wraz z materacami piankowymi zmywalnymi w ilości 16 sztuk, Pakiet nr 2: łóżka wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem w ilości 4 sztuk, Pakiet nr 3: szafki przyłóżkowe w ilości 13 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-16/20.

Zaproszenie do składania ofert 30-10-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 30-10-2020
Odpowiedź na pytania 05-11-2020
Modyfikacja treści zaproszenia 05-11-2020
zmodyfikowany formularz oferty – zał. nr 2 do zaproszenia 05-11-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania pakiet nr 3 10-11-2020

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-271-21/20.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-10-26
SIWZ 2020-10-26
Wyjaśnienia treści SIWZ 2020-11-02
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 2020-11-12
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-26
Informacja o unieważnieniu postępowania – pakiet nr 1 2020-12-21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 i 13. 2020-12-21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 6 2021-12-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-01-18