Usługi transportu sanitarnego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego, karetką sanitarną typu „P”,  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-1/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-01-02
Odpowiedź na pytania 2019-01-07
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-01-11

 

Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika i butli.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A. ZP. 24-15/2018.

Zaproszenie do składania ofert 30-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 30-11-2018
Unieważnienie postępowania 10-12-2018

 

Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-14a/18

Zaproszenie do składania ofert 20-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 20-11-2018
Pytania i odpowiedzi 23-11-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-12-2018

 

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP. 24.11a/18

Zaproszenie do składania ofert 15-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 15-11-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-11-2018

Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-14/18

Zaproszenie do składania ofert 09-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 09-11-2018
Odpowiedź na pytania 14-11-2018
Informacja o unieważnieniu 19-11-2018

Świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271.17/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-31
SIWZ 2018-10-31
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2018-10-31
Wyjaśnienia treści SIWZ 2018-11-06
Informacja z otwarcia ofert 2018-11-09
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2018-11-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-12-13

 

Dzierżawa analizatora i sukcesywną dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora i sukcesywna dostawa odczynników wraz z kompletem materiałów kontrolnych oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu koagulologii na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-12/18

Zaproszenie do składania ofert 24-10-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1,2 i w wersji edytowalnej 24-10-2018
Odpowiedź na pytania 24-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06-11-2018

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-11/18.

Zaproszenie do składania ofert 22-10-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 22-10-2018
Odpowiedź na pytania 25-10-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 09-11-2018

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-10/18

Zaproszenie do składania ofert 04-10-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 04-10-2018
Odpowiedź na pytania 10-10-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 1 i 2 16-10-2018

Dostawa i instalacja automatycznego zestawu do barwienia tkanek

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego – rok produkcji 2018, automatycznego zestawu do barwienia tkanek, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP – 271-15/18

Ogłoszenie o zamówieniu 26-09-2018
SIWZ 26-09-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 26-09-2018
Wyjaśnienia treści SIWZ 01-10-2018
Modyfikacja SIWZ 01-10-2018
Zmodyfikowany zał. nr 1 do siwz 01-10-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01-10-2018
Wyjaśnienia treści SIWZ 2 02-10-2018
Informacja z otwarcia ofert 05-10-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12-10-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-10-2018