Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-7a/19

Ogłoszenie o zamówieniu 05-06-2019
SIWZ 05-06-2019
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 05-06-2019
Odpowiedź na pytania 11-06-2019
Informacja z otwarcia ofert 14-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-06-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-07-2019

Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora wraz z odczynnikami, kompletem materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innymi materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonywania badań immunochemicznych. Przedmiot obejmuje nadzór serwisowy analizatora oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu. znak postępowania A.ZP-24-8/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-05-22
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-05-22
Odpowiedź na pytania 2019-05-28
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 2019-05-28
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-05-30

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271.8/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-16
SIWZ 2019-04-16
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-04-16
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-04-23
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-26
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-05-14
Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 4 2019-05-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-05-23

 

Dostawa videobronchofiberoskopu – zestawu x 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  2 sztuk fabrycznie nowych videobronchofibersków – zestawów, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-6/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-10
SIWZ 2019-04-10
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-04-10
Odpowiedź do pytania 2019-04-15
Odpowiedź na pytania 2 2019-04-16
Modyfikacja SIWZ 2019-04-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-19
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-04-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-05-09

 

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-3/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-14
SIWZ 2019-03-14
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-03-14
Odpowiedź na pytania 2019-03-19
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-22
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Pakiet nr 1,2,3. 2019-04-01
Informacja o unieważnieniu postępowania Pakiet nr 4 2019-04-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-04-08

 

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy: A.Zp-24-5a/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-03-01
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-03-01
Odpowiedź na pytania 2019-03-06
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-03-15

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-1/19

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-20
SIWZ 2019-02-20
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-02-20
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-02-25
Informacja z otwarcia ofert 2019-02-28
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-03-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-03-25

 

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-5/19.

Zaproszenie do składania ofert 2019-02-07
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-02-07
Odpowiedź na pytania 2019-02-12
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 2019-02-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-02-27