Dostawa materiałów opatrunkowych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-4a/20

Zaproszenie do składania ofert 04-03-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 04-03-2020
Odpowiedź na pytania 06-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-03-2020

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-5/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-03-2020
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 03-03-2020
Odpowiedź na pytania 09-03-2020
Modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert 09-03-2020
Zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet nr 2 w wersji edytowalnej 09-03-2020

 

Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z oprzyrządowaniem (aparat fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż 2013r., po autoryzowanym przeglądzie serwisowym producenta analizatora) i sukcesywna dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, płynów i materiałów zużywalnych do wykonywania badań biochemicznych, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-5/20.

Ogłoszenie o zamówieniu 28-02-2020
SIWZ 28-02-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 28-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 09-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-03-2020

Dostawa materiałów opatrunków.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-4/20.

Zaproszenie do składania ofert 20-02-2020
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 20-02-2020
Odpowiedź na pytania 25-02-2020
Informacja o wyborze oferty (pakiet nr 2) i nieważnieniu postępowania (pakiet nr 1) 04-03-2020

Dzierżawa analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw.krytycznych pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak postępowania A.ZP-24-2a/20.

Zaproszenie do składania ofert 19-02-2020
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 19-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-03-2020

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-271-1/20.

Ogłoszenie o zamówieniu 06-02-2020
SIWZ 06-02-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w formie edytowalnej 06-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 14-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-02-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02-03-2020

Dostawa kolumny endoskopowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej (rok produkcji 2020)  kolumny endoskopowej, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-3/20

Zaproszenie do składania ofert 04-02-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w formie edytowalnej 04-02-2020
Odpowiedź na pytania 10-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17-02-2020

Dzierżawa analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw. krytycznych pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych. Znak postępowania A.ZP-24-2/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-02-2020
Załączniki do zaproszenie nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 03-02-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 12-02-2020

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-1/20

Zaproszenie do składania ofert 14-01-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-01-2020
Odpowiedź na pytania 20-01-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-01-2020