Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271.8/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-16
SIWZ 2019-04-16
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-04-16
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-04-23

 

Dostawa videobronchofiberoskopu – zestawu x 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  2 sztuk fabrycznie nowych videobronchofibersków – zestawów, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-6/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-10
SIWZ 2019-04-10
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-04-10
Odpowiedź do pytania 2019-04-15
Odpowiedź na pytania 2 2019-04-16
Modyfikacja SIWZ 2019-04-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-04-16
Informacja z otwarcia ofert 2019-04-19

 

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-3/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-14
SIWZ 2019-03-14
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-03-14
Odpowiedź na pytania 2019-03-19
Informacja z otwarcia ofert 2019-03-22
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Pakiet nr 1,2,3. 2019-04-01
Informacja o unieważnieniu postępowania Pakiet nr 4 2019-04-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-04-08

 

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy: A.Zp-24-5a/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-03-01
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-03-01
Odpowiedź na pytania 2019-03-06
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-03-15

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-1/19

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-20
SIWZ 2019-02-20
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2019-02-20
Wyjaśnienia treści SIWZ 2019-02-25
Informacja z otwarcia ofert 2019-02-28
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-03-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-03-25

 

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-5/19.

Zaproszenie do składania ofert 2019-02-07
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-02-07
Odpowiedź na pytania 2019-02-12
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 2019-02-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-02-27

 

Dzierżawa 2 analizatorów z dostawą odczynników

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe       i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości 13 500 rocznie. Znak postępowania A.ZP-24-4/19

Zaproszenie do składania ofert 23-01-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2019

Usługi transportu sanitarnego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego, karetką sanitarną typu „P”,  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-1/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-01-02
Odpowiedź na pytania 2019-01-07
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-01-11

 

Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika i butli.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A. ZP. 24-15/2018.

Zaproszenie do składania ofert 30-11-2018
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 30-11-2018
Unieważnienie postępowania 10-12-2018