Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-1/22.

Zaproszenie do składania ofert 31-01-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 31-01-2022
Odpowiedź na pytania 03-02-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-02-2022
Print Friendly, PDF & Email