Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-22/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy         02-01-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                        02-01-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia               21-01-2020

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej  lampy rentgenowskiej w miejsce uszkodzonej lampy Performix 40 Plus (D3887T/D388T) do tomografu komputerowego OPTIMA CT660 w wersji wyposażenia Optima CT660 Pro (rok produkcji tomografu komputerowego: 2013) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i utylizację starej lampy, przeprowadzenie niezbędnych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i kalibracji. Znak postępowania: A.ZP-271-4/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy   22-03-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia          28-03-2019

Print Friendly, PDF & Email