Narodowa Strategia Onkologiczna

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii na lata 2023-2024

Data podpisania umowy: maj 2023

Dofinansowanie:    2 910 622,88 zł

Całkowita wartość:    2 910 622,88 zł

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, w ramach programu wieloletniego, pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna” zadanie „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii na lata 2023-2024, zakupił specjalistyczną aparaturę, która będzie wykorzystywana do diagnostyki i leczenia naszych Pacjentów.

Dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa zakupiono:

 • tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem;
 • dwa wideobronchoskopy;
 • dwa wideobronchoskopy ultrasonograficzne;
 • cztery sondy radialne USG (EBUS radialny);
 • przewoźny aparat rtg z ramieniem C;
 • narzędzia do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych:
 • utradźwiękowy aspirator tkanek,
 • system rozwieracza brzusznego,
 • trzy zestawy narzędzi VATS;
 • sternotom;
 • dziesięć cyfrowych zestawów do drenażu.

Inwestycja wpłynie na poprawę jakości diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych.

Print Friendly, PDF & Email

Projekt w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Projekt w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

W Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem zakończono procedurę instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego zakupionego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”.

Dzięki środkom uzyskanym z Budżetu Państwa w ramach w/w zadania udało się dla Szpitala zakupić:

– Aparat USG do oceny i biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca;

– Wideobronchoskopy ultrasonograficzne – 2szt.;

– Tor wizyjny zawierający źródło światła, procesor obrazu endoskopowego, monitory i urządzenia peryferyjne.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

NSO to tzw. cancer plan, czyli kompleksowy program walki z rakiem. Strategia jest odpowiedzią na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Więcej informacji dotyczących programu pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna

Print Friendly, PDF & Email