Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej w ilości 557 660,00 kWh. Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc “Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania : A.ZP-271-22/19

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy         02-01-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia                        02-01-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia               21-01-2020

Print Friendly, PDF & Email