Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-21/19

Ogłoszenie o zamówieniu 18-12-2019
SIWZ 18-12-2019
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 18-12-2019
Wyjaśnienia treści siwz 23-12-2019
zmiana treści siwz 23-12-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 23-12-2019
Wyjaśnienia treści siwz 24-12-2019
Wyjaśnienia treści siwz 31-12-2019
zmiana treści siwz 02-01-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 02-01-2020
Informacja z otwarcia ofert 09-01-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiety: 2,4,5,6,7,11,12,16,17,19,21,22,23,24 28-01-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety 1,3,8,9,10,13,14,15,18,20, 20a,24a 31-01-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13-02-2020

 

Print Friendly, PDF & Email