Dzierżawa zbiornika i butli wraz z sukcesywną dostawą tleny.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-13a/19

Zaproszenie do składania ofert 14-10-2019
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej 14-10-2019
Załącznik nr 4 do zaproszenia (dokumentacja techniczna) 14-10-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych
i chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak sprawy A.ZP-24-15/19.

Zaproszenie do składania ofert 09-10-2019
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 09-10-2019
Odpowiedź na pytania 15-10-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-24-14/19.

Zaproszenie do składania ofert 04-10-2019
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej 04-10-2019
Pytania i odpowiedzi 10-10-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa zbiornika i butli wraz z sukcesywną dostawą tlenu.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP-24-13/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-10-01
Załącznik nr 4 do zaproszenia (dokumentacja techniczna) 2019-10-01
załączniki nr 1-2 w wersji edytowalnej 2019-10-01
Odpowiedź na pytania. Uwaga! zmiana terminu składania ofert. 2019-10-04
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.A.ZP-24-10/19

Zaproszenie do składania ofert               19-07-2019

Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej  19-07-2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-07-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa dwóch bronchofiberoskopów optycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch bronchofiberoskopów optycznych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania: A.ZP-24-7a/19

Zaproszenie do składania ofert 31-05-2019
Odpowiedź na pytania 05-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-06-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora wraz z odczynnikami, kompletem materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innymi materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonywania badań immunochemicznych. Przedmiot obejmuje nadzór serwisowy analizatora oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu. znak postępowania A.ZP-24-8/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-05-22
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-05-22
Odpowiedź na pytania 2019-05-28
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 2019-05-28
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-05-30
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa bronchofiberoskopów optycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch bronchofiberoskopów optycznych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania: A.ZP-24-7/19

Zaproszenie do składania ofert                                02-05-2019

Informacja o unieważnieniu postępowania          17-05-2019

Print Friendly, PDF & Email