Dostawa defibrylatorów z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie defibrylatorów wraz z wyposażeniem – 3 sztuki, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-18/20.

Ogłoszenie o zapytaniu zamieszczono w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zapytanie ofertowe 2020-11-27
Załączniki do zapytania w formie edytowalnej nr 1-4 2020-11-27
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w tym: Pakiet nr 1:  łóżka szpitalne regulowane ręcznie wraz z materacami piankowymi zmywalnymi w ilości 16 sztuk, Pakiet nr 2: łóżka wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem w ilości 4 sztuk, Pakiet nr 3: szafki przyłóżkowe w ilości 13 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-16/20.

Zaproszenie do składania ofert 30-10-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 30-10-2020
Odpowiedź na pytania 05-11-2020
Modyfikacja treści zaproszenia 05-11-2020
zmodyfikowany formularz oferty – zał. nr 2 do zaproszenia 05-11-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania pakiet nr 3 10-11-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych
i chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak sprawy A.ZP-24-17/20.

Zaproszenie do składania ofert 2020-10-12
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2020-10-12
Odpowiedź na pytania 2020-10-15
Informacja o wyborze oferty pakiet nr 2 i unieważnieniu postępowania pakiet nr 1 i 3. 2020-10-27
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.24-14/20.

Zaproszenie do składania ofert 10-09-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 10-09-2020
Odpowiedź na pytania 16-09-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14-10-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa aparatu do diagnostyki in vitro oraz dostawa testów diagnostycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do diagnostyki in vitro  oraz sukcesywna dostawa testów diagnostycznych in vitro umożliwiających wykonanie badania diagnostyki molekularnej opartej na PCR w czasie rzeczywistym metodą jakościową mutacji w genie EGFR w ilości
288 testów, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-13/20.

Zaproszenie do składania ofert 09-07-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 09-07-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-07-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-11a/20.

Zaproszenie do składania ofert 12-06-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1i 2 w wersji edytowalnej 12-06-2020
Odpowiedź na pytania 18-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 i 3. 24-06-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-11/20.

Zaproszenie do składania ofert 15-05-2020
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej nr 1 i 2 15-05-2020
Odpowiedź na pytania 21-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-06-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-5a/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-04-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w formie edytowalnej 03-04-2020
Odpowiedź na pytania 09-04-2020
Modyfikacja – dot. zmiana terminu składania ofert 09-04-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 1,3,4 i 6 23-04-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 2 i 5 23-04-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 4 27-04-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów opatrunkowych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-4a/20

Zaproszenie do składania ofert 04-03-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 04-03-2020
Odpowiedź na pytania 06-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-03-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-5/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-03-2020
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 03-03-2020
Odpowiedź na pytania 09-03-2020
Modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert 09-03-2020
Zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet nr 2 w wersji edytowalnej 09-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01-04-2020
Informacja o unieważnieniu 01-04-2020

 

Print Friendly, PDF & Email