Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.A.ZP-24-10/19

Zaproszenie do składania ofert               19-07-2019

Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej  19-07-2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-07-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa dwóch bronchofiberoskopów optycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch bronchofiberoskopów optycznych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania: A.ZP-24-7a/19

Zaproszenie do składania ofert 31-05-2019
Odpowiedź na pytania 05-06-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-06-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora wraz z odczynnikami, kompletem materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innymi materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonywania badań immunochemicznych. Przedmiot obejmuje nadzór serwisowy analizatora oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu. znak postępowania A.ZP-24-8/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-05-22
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-05-22
Odpowiedź na pytania 2019-05-28
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 2019-05-28
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-05-30
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa bronchofiberoskopów optycznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch bronchofiberoskopów optycznych, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania: A.ZP-24-7/19

Zaproszenie do składania ofert                                02-05-2019

Informacja o unieważnieniu postępowania          17-05-2019

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy: A.Zp-24-5a/19

Zaproszenie do składania ofert 2019-03-01
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-03-01
Odpowiedź na pytania 2019-03-06
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-03-15
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-5/19.

Zaproszenie do składania ofert 2019-02-07
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2019-02-07
Odpowiedź na pytania 2019-02-12
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 2019-02-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2019-02-27

 

Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa 2 analizatorów z dostawą odczynników

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe       i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości 13 500 rocznie. Znak postępowania A.ZP-24-4/19

Zaproszenie do składania ofert 23-01-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa bronchofiberoskopu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego bronchofiberoskopu, rok produkcji 2019, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-3/19

Zaproszenie do składania ofert 17-01-2019
Pytania i odpowiedzi 21-01-2019
Pytania i odpowiedzi 22-01-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2019

 

Print Friendly, PDF & Email