Dzierżawa analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw.krytycznych pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak postępowania A.ZP-24-2a/20.

Zaproszenie do składania ofert 19-02-2020
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 19-02-2020
   
   
   
   
   
   
   
   
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa kolumny endoskopowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej (rok produkcji 2020)  kolumny endoskopowej, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-3/20

Zaproszenie do składania ofert 04-02-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w formie edytowalnej 04-02-2020
Odpowiedź na pytania 10-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17-02-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw. krytycznych pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych. Znak postępowania A.ZP-24-2/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-02-2020
Załączniki do zaproszenie nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 03-02-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 12-02-2020
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-1/20

Zaproszenie do składania ofert 14-01-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-01-2020
Odpowiedź na pytania 20-01-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24-01-2020
Print Friendly, PDF & Email

Świadczenie usługi transportu sanitarnego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego, karetką sanitarną typu „P”,  na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-18/19

Zaproszenie do składania ofert                    09-12-2019

Odpowiedź na pytania 12-12-2019
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18-12-2019

 

Print Friendly, PDF & Email

Wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku szpitala.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-16/19.

Zaproszenie do składania ofert 08-11-2019
Załącznik nr 1 do zaproszenia – dokumentacja techniczna 08-11-2019
Załącznik nr 2 – w wersji edytowalnej 08-11-2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-11-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa zbiornika i butli wraz z sukcesywną dostawą tlenu.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-13b/19

Zaproszenie do składania ofert 25-10-2019
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 25-10-2018
Załącznik nr 4 do zaproszenia (dokumentacja techniczna) 25-10-2019
Odpowiedź na pytania 30-10-2019
Informacja o wyborze oferty 06-11-2019
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa zbiornika i butli wraz z sukcesywną dostawą tleny.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-13a/19

Zaproszenie do składania ofert 14-10-2019
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej 14-10-2019
Załącznik nr 4 do zaproszenia (dokumentacja techniczna) 14-10-2019
Uniewaznienie postępowania 21-10-2019
Print Friendly, PDF & Email