Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.24-14/20.

Zaproszenie do składania ofert 10-09-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 10-09-2020
Odpowiedź na pytania 16-09-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa aparatu do diagnostyki in vitro oraz dostawa testów diagnostycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do diagnostyki in vitro  oraz sukcesywna dostawa testów diagnostycznych in vitro umożliwiających wykonanie badania diagnostyki molekularnej opartej na PCR w czasie rzeczywistym metodą jakościową mutacji w genie EGFR w ilości
288 testów, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-13/20.

Zaproszenie do składania ofert 09-07-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 09-07-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-07-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-11a/20.

Zaproszenie do składania ofert 12-06-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1i 2 w wersji edytowalnej 12-06-2020
Odpowiedź na pytania 18-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 i 3. 24-06-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-11/20.

Zaproszenie do składania ofert 15-05-2020
Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej nr 1 i 2 15-05-2020
Odpowiedź na pytania 21-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-06-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-5a/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-04-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w formie edytowalnej 03-04-2020
Odpowiedź na pytania 09-04-2020
Modyfikacja – dot. zmiana terminu składania ofert 09-04-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 1,3,4 i 6 23-04-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 2 i 5 23-04-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 4 27-04-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów opatrunkowych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-4a/20

Zaproszenie do składania ofert 04-03-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 04-03-2020
Odpowiedź na pytania 06-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-03-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-5/20.

Zaproszenie do składania ofert 03-03-2020
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 03-03-2020
Odpowiedź na pytania 09-03-2020
Modyfikacja treści Zaproszenia do składania ofert 09-03-2020
Zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet nr 2 w wersji edytowalnej 09-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01-04-2020
Informacja o unieważnieniu 01-04-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów opatrunków.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-4/20.

Zaproszenie do składania ofert 20-02-2020
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 20-02-2020
Odpowiedź na pytania 25-02-2020
Informacja o wyborze oferty (pakiet nr 2) i nieważnieniu postępowania (pakiet nr 1) 04-03-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów t.zw.krytycznych pacjenta

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak postępowania A.ZP-24-2a/20.

Zaproszenie do składania ofert 19-02-2020
Załączniki nr 1 i 2 do zaproszenia w wersji edytowalnej 19-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-03-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa kolumny endoskopowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej (rok produkcji 2020)  kolumny endoskopowej, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-3/20

Zaproszenie do składania ofert 04-02-2020
Załączniki do zaproszenia nr 1 i 2 w formie edytowalnej 04-02-2020
Odpowiedź na pytania 10-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17-02-2020
Print Friendly, PDF & Email