Informacje dla pacjentów / odwiedzających

Ważne informacje dla pacjentów i odwiedzających:

Konsultacje dla pacjentów:

Osoby pragnące zasięgnąć konsultacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgii) proszone są o przesłanie pocztą następujących dokumentów:

  1. Skierowanie do poradni chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgicznej)
  2. Kopii dokumentacji medycznej, takiej jak karty informacyjne z leczenia szpitalnego, opisy badań obrazowych (tomografia komputerowa (TK), pozytonowa tomografia emisyjna (PET/TK)
  3. Płytek CD zawierających kopie TK i PET/TK
  4. Podanie danych Pacjenta (imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy)

Przesłane dokumenty będą analizowane przez odpowiednich specjalistów, w razie potrzeby w trakcie narady wielospecjalistycznej (konsylium), które zbiera się w każdą środę.

W razie potrzeby, konsylium może wezwać Pacjenta w celu dokonania badania lekarskiego.

Dokumenty proszę przesłać pocztą na adres Szpitala: 34-500 Zakopane, ul. Gładkie 1, z dopiskiem „Konsylium.

Zasady odwiedzin:

 

Print Friendly, PDF & Email