Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-13/21

Zaproszenie do składania ofert 01-12-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 01-12-2021
Odpowiedź na pytania 07-12-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-12-2021
Print Friendly, PDF & Email