Dzierżawa analizatorów

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak sprawy A.ZP-24-2/22

Zaproszenie do składania ofert 28-02-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 28-02-2022
Informacja o wyborze oferty 14-03-2022
Print Friendly, PDF & Email