Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-3/22

Zaproszenie do składania ofert 14-03-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-03-2022
Odpowiedź na pytania 18-03-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 28-03-2022

 

Print Friendly, PDF & Email