Sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-12/23

 

Zaproszenie do składania ofert 2023-08-23
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2023-08-23
Odpowiedź na pytania 2023-08-29
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 2 2023-09-01
Informacja o unieważnieniu 2023-09-01
Print Friendly, PDF & Email