Sukcesywne świadczenie usług pralniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-10/21.

Zaproszenie do składania ofert 27-09-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 2-4 w wersji edytowalnej 27-09-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-10-2021

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-9/21

Zaproszenie do składania ofert 16-08-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 16-08-2021
Odpowiedź na pytania 19-08-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-08-2021

Sukcesywna dostawa podtlenku azotu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli  do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak sprawy A.ZP-24-7/21

Zaproszenie do składania ofert 2021-08-12
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-08-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-08-24

Dostawa foteli zabiegowych

informacja o wyborze wykonawcy int.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych foteli zabiegowych w ilości 4 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-6/21.

Zaproszenie do składania ofert 2021-08-11
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-08-11
Odpowiedź na pytania 2021-08-16
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-08-26

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-5/21

Zaproszenie do składania ofert 01-07-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 01-07-2021
Odpowiedź na pytania Internet 06-07-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1-7 15-07-2021

Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-4/21.

Zaproszenie do składania ofert 26-04-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 26-04-2021
Odpowiedź na pytania 29-04-2021
Informacja o wyborze oferty Pakiet nr 1-10 21-05-2021

Sukcesywna dostawa gazów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania A.ZP-24-3/21.

Zaproszenie do składania ofert 19-04-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 19-04-2021
Odpowiedź na pytania 22-04-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-04-2021

Dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-2/21

Zaproszenie do składania ofert 2021-03-11
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-03-11
Odpowiedź na pytania 2021-03-15
UWAGA! Modyfikacja 2021-03-17
Zmodyfikowane zaproszenie do składania ofert 2021-03-17
Odpowiedź na pytania (2) 2021-03-17
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-03-25

Dzierżawa analizatorów

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak sprawy A.ZP-24-1/21

Zaproszenie do składania ofert 2021-03-10
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2021-03-10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-03-18

Przeglądy techniczne i konserwacja tomografu komputerowego wraz z osprzętem i aparatów RTG.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji  tomografu komputerowego wraz z osprzętem oraz aparatów RTG, znajdujących się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej   Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak sprawy A.ZP-24-23/20.

Zaproszenie do składania ofert 30-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 -4 w wersji edytowalnej 30-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i nieważnieniu postępowania pakiet nr 2 i 3. 20-01-2021