Zamówienie na usługi społeczne – całodzienne żywienie pacjentów szpitala

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa  całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie. Znak postępowania A.ZP-271-23/20.

Ogłoszenie o zamówieniu  13-11-2020
Załączniki do ogłoszenia nr 1-7 w wersji edytowalnej 13-11-2020
Informacja z otwarcia ofert 23-11-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia 02-12-2020

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i/lub chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-271-22/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-11-03
SIWZ 2020-11-03
Wyjaśnienia treści SIWZ 2020-11-09
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 2020-11-09
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i 2 2020-11-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-12-02

Dostawa sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w tym: Pakiet nr 1:  łóżka szpitalne regulowane ręcznie wraz z materacami piankowymi zmywalnymi w ilości 16 sztuk, Pakiet nr 2: łóżka wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem w ilości 4 sztuk, Pakiet nr 3: szafki przyłóżkowe w ilości 13 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-16/20.

Zaproszenie do składania ofert 30-10-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 30-10-2020
Odpowiedź na pytania 05-11-2020
Modyfikacja treści zaproszenia 05-11-2020
zmodyfikowany formularz oferty – zał. nr 2 do zaproszenia 05-11-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania pakiet nr 3 10-11-2020

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-271-21/20.

Zamawiający informuje, iż w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami  odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-10-26
SIWZ 2020-10-26
Wyjaśnienia treści SIWZ 2020-11-02
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 2020-11-12
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-26
Informacja o unieważnieniu postępowania – pakiet nr 1 2020-12-21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 i 13. 2020-12-21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pakiet nr 6 2021-12-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-01-18

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych oraz sond i
odczynników do wykonywania reakcji FISH wraz z systemem komputerowym, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-20/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 15-10-2020
SIWZ 15-10-2020
Załączniki do siwz nr 1-7 w formie edytowalnej 15-10-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 20-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 23-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04-11-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10-11-2020

Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych
i chirurgicznych, wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak sprawy A.ZP-24-17/20.

Zaproszenie do składania ofert 2020-10-12
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 2020-10-12
Odpowiedź na pytania 2020-10-15
Informacja o wyborze oferty pakiet nr 2 i unieważnieniu postępowania pakiet nr 1 i 3. 2020-10-27

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.24-14/20.

Zaproszenie do składania ofert 10-09-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 10-09-2020
Odpowiedź na pytania 16-09-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14-10-2020

Dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania(części). Znak postępowania A. ZP. 271-17/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 07-09-2020
SIWZ 07-09-2020
Załączniki do siwz nr 1-7 w formie edytowalnej 07-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 15-09-2020
Modyfikacja SIWZ – Uwaga zmiana terminu składania ofert! 15-09-2020
Zmodyfikowany Formularz oferty zał. 3a do SIWZ 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 1a do SIWZ Lista wymaganych odczynników 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 2a i 2b do SIWZ Wymagania ogólne dot. oferowanego systemu IHC 15-09-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 16-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (3) 22-09-2020
Modyfikacja SIWZ (2) zał.1a do SIWZ- Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 22-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) 24-09-2020
Informacja z otwarcia ofert 29-09-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 2 07-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet nr 1 13-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-10-2020

Dostawa materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania A.ZP.271-13/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 11-08-2020
SIWZ 11-08-2020
Załączniki do siwz nr 1-5 w formie edytowalnej 11-08-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 18-08-2020
Informacja z otwarcia ofert 21-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 3 i 4. 03-09-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14-09-2020

 

Dzierżawa aparatu do diagnostyki in vitro oraz dostawa testów diagnostycznych.

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do diagnostyki in vitro  oraz sukcesywna dostawa testów diagnostycznych in vitro umożliwiających wykonanie badania diagnostyki molekularnej opartej na PCR w czasie rzeczywistym metodą jakościową mutacji w genie EGFR w ilości
288 testów, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-13/20.

Zaproszenie do składania ofert 09-07-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 09-07-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-07-2020