Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-5/23.

Zaproszenie do składania ofert 22-03-2023
Załącznik nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 22-03-2023
Odpowiedź na pytania 27-03-2023
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06-04-2023
Print Friendly, PDF & Email