Dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów tzw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości 15 000 rocznie.

Znak sprawy: A.ZP-24-4/23

Zaproszenie do składania ofert 04-03-2024
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 04-03-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-03-2024

Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-3/24

Zaproszenie do składania ofert 22-01-2024
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 22-01-2024
Odpowiedzi na pytania 25-01-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2024

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-2/24

Zaproszenie do składania ofert 10-01-2024
Załączniki nr 1,2 i 3 w wersji edytowalnej 10-01-2024
Odpowiedzi na pytania 15-01-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-01-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zmiana w Pakiecie nr 2! 09-02-2024

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-1/24

Zaproszenie do składania ofert 02-01-2024
Załączniki nr 1,2,3 w wersji edytowalnej 02-01-2024
Odpowiedzi na pytania 05-01-2024
Odpowiedzi na pytania cz.2 08-01-2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu Pakietu nr 1 i 2 10-01-2024

Dostawa i instalacja stacji diagnostycznych z wyposażeniem (2 zestawy) na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja stacji diagnostycznych z wyposażeniem (2 zestawy) na potrzeby  Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”  im. Klary Jelskiej w Zakopanem . W skład zestawu wchodzi stacja robocza z kartą graficzną, monitor roboczy oraz monitor diagnostyczny.

Znak sprawy: A.ZP-24-21/23

Zaproszenie do składania ofert 14-12-2023
Załączniki w wersji edytowalnej 14-12-2023
Odpowiedzi na pytania 20-12-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-12-2023

Dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym (35szt.) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”- im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafek przyłóżkowych z blatem bocznym – 35 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce Działanie REACT-EU dla zdrowia.

Znak sprawy A.ZP-24-20/23

Zaproszenie do składania ofert 12-12-2023
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 12-12-2023
Zał. nr 2 – Formularz oferty 12-12-2023
Zał. nr 3 – Oświadczenie o warunkach 12-12-2023
Zał. nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa 12-12-2023
Zał. nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 12-12-2023
Zał. nr 6 – Projekt umowy 12-12-2023
Odpowiedzi na pytania 15-12-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 21-12-2023

Dostawa spirometrów (2szt.) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spirometrów – 2 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce Działanie REACT-EU dla zdrowia.

Znak sprawy A.ZP-24-17/23

Zaproszenie do składania ofert 26-10-2023
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 26-10-2023
Zał. nr 2 – Formularz oferty 26-10-2023
Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków 26-10-2023
Zał. nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 26-10-2023
Zał. nr 5 – Oświadczenie o podstawach wykluczenia 26-10-2023
Zał. nr 6 – Projekt umowy 26-10-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22-11-2023

Dostawa maceratorów (3szt.) na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maceratorów – 3 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce Działanie REACT-EU dla zdrowia.

Znak sprawy A.ZP-24-16/23

Zaproszenie do składania ofert 20-10-2023
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 20-10-2023
Zał. nr 2 – Formularz oferty 20-10-2023
Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków 20-10-2023
Zał. nr 4 – Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych 20-10-2023
Zał. nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 20-10-2023
Zał. nr 6 – Projekt umowy 20-10-2023
Odpowiedzi na pytania 25-10-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02-11-2023

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-11/23

Zaproszenie do składania ofert 08-08-2023
Załączniki w wersji edytowalnej 08-08-2023
Odpowiedzi na pytania 11-08-2023
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA! Zmiana terminu! 16-08-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 16-08-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-09-2023

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-8/23

Zaproszenie do składania ofert 25-05-2023
Załączniki 1 i 2 w wersji edytowalnej 25-05-2023
Odpowiedzi na pytania 31-05-2023
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA! Zmiana terminu! 31-05-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 01-06-2023
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych 14-06-2023