Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-11/23

Zaproszenie do składania ofert 08-08-2023
Załączniki w wersji edytowalnej 08-08-2023
Odpowiedzi na pytania 11-08-2023
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA! Zmiana terminu! 16-08-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 16-08-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-09-2023

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-8/23

Zaproszenie do składania ofert 25-05-2023
Załączniki 1 i 2 w wersji edytowalnej 25-05-2023
Odpowiedzi na pytania 31-05-2023
Modyfikacja treści zaproszenia – UWAGA! Zmiana terminu! 31-05-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 01-06-2023
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych 14-06-2023

Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”.

Znak sprawy: A.ZP-24-6/23

Zaproszenie do składania ofert 06-04-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 06-04-2023
Odpowiedzi na pytania 12-04-2023
Modyfikacja treści zaproszenia 12-04-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-04-2023

Dzierżawa trzech analizatorów do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów tzw. krytycznych pacjenta wraz z sukcesywną dostawą odczynników i innych materiałów eksploatacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi (płyny kalibracyjne, pojemniki na odpady, odczynniki do kontroli jakości, elektrody pomiarowe i referencyjne, wymienialne elementy układu pomiarowego – dreny, łączniki, porty) do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta, w ilości
15 000 rocznie.

Znak sprawy: A.ZP-24-4/23

Zaproszenie do składania ofert 06-03-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 06-03-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-03-2023

Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-3/23

Zaproszenie do składania ofert 23-01-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 23-01-2023
Odpowiedzi na pytania 26-01-2023
Odpowiedzi na pytania cz.2 30-01-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-01-2023

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-1/23

Zaproszenie do składania ofert 09-01-2023
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 09-01-2023
Odpowiedzi na pytania 13-01-2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet nr 1, 2 i 3 18-01-2023

Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-26/12

Zaproszenie do składania ofert 20-12-2022
Załączniki 1,2,3 w wersji edytowalnej 20-12-2022
Odpowiedzi na pytania 23-12-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04-01-2023

Dostawa aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem na potrzeby Oddziału Pulmonologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem ze zintegrowanym nawilżaczem na potrzeby Oddziału Pulmonologicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-23/22

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

Zaproszenie do składania ofert 05-10-2022
Załączniki w wersji edytowalnej 05-10-2022
Odpowiedzi na pytania 07-10-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-10-2022

Sukcesywne świadczenie usług pralniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-19/22

Zaproszenie do składania ofert 29-08-2022
Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 w wersji edytowalnej 29-08-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09-09-2022

Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-18/22

Zaproszenie do składania ofert 25-08-2022
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 25-08-2022
Odpowiedzi na pytania 29-08-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Pakiet 1, 2 i 3 08-09-2022
Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet 4 08-09-2022