Dostawa materiałów do sterylizacji parowej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak sprawy A.ZP-24-22/20

Zaproszenie do składania ofert 15-12-2020
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 15-12-2020
Odpowiedź na pytania 18-12-2020
Modyfikacja treści zaproszenia 18-12-2020
Zmodyfikowany załącznik nr 1 pakiet 2 w wersji edytowalnej 18-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-12-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowanie: A.ZP.271-18a/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 09-10-2020
SIWZ 09-10-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 09-10-2020
Informacja z otwarcia ofert 19-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 30-10-2020

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych staplerów i ładunków

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia 220 zabiegów VATS, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc ”Odrodzenie” w Zakopanem.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji (kalkulacja cenowa oferty). Znak postępowania: A.ZP-271-18/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 17-09-2020
SIWZ 17-09-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 17-09-2020
Informacja z otwarcia ofert 28-09-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -pakiet nr 1 i 3 05-10-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiet nr 2 05-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13-10-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Konkurs w zakresie Chirurgii Klatki Piersiowej.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii klatki piersiowej, dyżurów lekarskich w Oddziale
Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – diagnostyka, leczenie i sprawowanie opieki nad pacjentami.

Pliki ogłoszenia – 22.05.2020

Informacje – 08.06.2020

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – konkurs.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-8/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 605f692e-c678-4805-b7ff-b2f32e02af44

Ogłoszenie o zamówieniu 30-04-2020
SIWZ 30-04-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 30-04-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 30-04-2020
Odpowiedź na pytania 08-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 12-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 i 4 28-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 3 05-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 5 09-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-06-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa stanowisk monitorowania i centrali monitorującej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowych 5 szt. stanowisk monitorowania oraz 1 sztuki centrali monitorującej, rok produkcji 2020, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-3/20

Ogłoszenie o zamówieniu 17-02-2020
SIWZ 17-02-2020
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 17-02-2020
Informacja z otwarcia ofert 26-02-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 03-03-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-03-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Wymiana dźwigu osobowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany dźwigu osobowego elektrycznego w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. znak postępowania A.ZP. 271-12/19.

Ogłoszenie o zamówieniu 24-07-2019
SIWZ 24-07-2019
załącznik nr 1a do SIWZ (rysunki, przedmiar, STWiOR) 24-07-2019
Załączniki do SIWZ nr 1-8 w wersji edytowalnej 24-07-2019
Odpowiedź na pytania 02-08-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06-08-2019
Informacja z otwarcia ofert 08-08-2019
Informacja o unieważnieniu postępowania 09-08-2019
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 12-08-2019
Print Friendly, PDF & Email

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego i pracowni histopatologicznej oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Znak postępowania: A.ZP-271-12a/18

Ogłoszenie o zamówieniu 02-08-2018
SIWZ 02-08-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 02-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 08-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 09-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 13-08-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 14-08-2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 21-08-2018

 

Print Friendly, PDF & Email