Dostawa mikroskopów optycznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mikroskopów optycznych w ilości 3 sztuk, na potrzeby Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-10/22

Zaproszenie do składania ofert 14-06-2022
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-06-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11-07-2022
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-8/22

Zaproszenie do składania ofert 31-05-2022
Zał. nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 31-05-2022
Odpowiedzi na pytania (1) 02-06-2022
UWAGA – Modyfikacja! 02-06-2022
Zaproszenie do składania ofert – MODYFIKACJA 02-06-2022
Zał. nr 1 i 2 w wersji edytowalnej – modyfikacja 02-06-2022
Odpowiedzi na pytania (2) 07-06-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet 1, 2, 3 i 4 13-06-2022
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-7/22

Zaproszenie do składania ofert 02-05-2022
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 02-05-2022
Odpowiedzi na pytania 09-05-2022
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 09-05-2022
Odpowiedzi na pytania – modyfikacja 11-05-2022
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 11-05-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet 1,2,3,4,5,6,7 i 9 25-05-2022
Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet 8 i 10 25-05-2022
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa gazów medycznych wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika na tlen ciekły i butli

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-6/22.

Zaproszenie do składania ofert 12-04-2022
Zał.1 i 2 – wersja edytowalna 12-04-2022
Odpowiedzi na pytania 15-04-2022
Informacja o modyfikacji treści zaproszenia 15-04-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22-04-2022
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa produktów leczniczych.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP-24-5/22.

Zaproszenie do składania ofert 06-04-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 06-04-2022
Odpowiedź na pytania 08-04-2022
Informacja o modyfikacji treści zaproszenia 08-04-2022
Informacja o unieważnieniu 19-04-2022
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa koncentratorów tlenu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dzierżawa koncentratorów tlenu na potrzeby  Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-4/22

Zaproszenie do składania ofert 16-03-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 16-03-2022
Odpowiedź na pytania 22-03-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 25-03-2022
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-3/22

Zaproszenie do składania ofert 14-03-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-03-2022
Odpowiedź na pytania 18-03-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 28-03-2022

 

Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatorów

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa trzech analizatorów parametrów krytycznych typu kasetowego wraz z odczynnikami i innymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonywania badań polegających na ocenie parametrów krytycznych pacjenta. Znak sprawy A.ZP-24-2/22

Zaproszenie do składania ofert 28-02-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 28-02-2022
Informacja o wyborze oferty 14-03-2022
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-1/22.

Zaproszenie do składania ofert 31-01-2022
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 31-01-2022
Odpowiedź na pytania 03-02-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-02-2022
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP-24-13/21

Zaproszenie do składania ofert 01-12-2021
Załączniki do Zaproszenia nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 01-12-2021
Odpowiedź na pytania 07-12-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-12-2021
Print Friendly, PDF & Email