Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-5/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-04-05
SIWZ 2018-04-05
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 2018-04-05
 Wyjaśnienia treści SIWZ  2018-04-19
Wyjaśnienia treści SIWZ 2  2018-04-27
 Modyfikacja SIWZ  2018-04-27
 Zmodyfikowane załączniki do SIWZ nr 1 (pakiet 4 i 4a) i nr 2  2018-04-27
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  2018-05-02
Informacja z otwarcia ofert  2018-05-17
Unieważnienie postępowania – pakiet nr 4a,7 i 9 2018-05-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr: 1,5,11 i 14 2018-05-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 2,3,4,6,8,10,12 i 13. 2018-06-01

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                              2018-06-25

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa aparatu RTG

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowego aparatu rentgenowskiego- zdalnie sterowanej ścianki rentgenodiagnostycznej z cyfrową obróbką obrazu  ze statywem do zdjęć płucnych, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-24/17

 

Ogłoszenie o zamówieniu 04-10-2017
SIWZ 04-10-2017
zał. nr 2 do siwz – wyciąg z projektu 04-10-2017
Zał . do siwz w wersji edytowalnej 04-10-2017
Zmiana tresci siwz -zmiana terminu składania ofert  11-10-2017
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu  12-10-2017
 Wyjaśnienia treści siwz  26-10-2017
 Zmiana treści siwz  27-10-2017
Informacja z otwarcia ofert  09-11-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  10-11-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  20-11-2017
Print Friendly, PDF & Email

Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej, w podziale na dwa pakiety .

Postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika Zamawiającego: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków.

 

INFORMACJA przetarg energia     26-07-2017

 

Print Friendly, PDF & Email