Dostawa zestawów komputerowych, modernizacja stacji roboczych oraz dostawa UTM

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

1)  dostawa 30 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych do części medycznej na potrzeby szpitala,

2) dostawa 60 szt. dysków twardych SSD i  60 sztuk (bądź zestawów) pamięci RAM do modernizacji stacji roboczych posiadanych przez szpital oraz

3) dostawa, instalacja i uruchomienia 1 szt. klastra bezpieczeństwa UTM oraz przeszkolenie 2 pracowników (informatyków) Zamawiającego z dostarczonego rozwiązania

na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-26/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 21-12-2020
SIWZ 21-12-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 21-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 29-12-2020
Zmiana treści siwz 29-12-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 07-01-2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22-01-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-02-2021

Print Friendly, PDF & Email