Dzierżawa kontenera medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa obejmująca dostawę i montaż zabudowy kontenerowej dla potrzeb pracowni RTG i tomografu komputerowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-9/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-05-2018
SIWZ 16-05-2018
Załącznik nr 1a do SIWZ (projekt koncepcyjny zabudowy kontenerowej) 16-05-2018
Załącznik nr 1b do SIWZ (dokumentacja projektowa montażu aparatu RTG i TK wraz z obliczeniami radiologicznymi) 16-05-2018
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 16-05-2018
 Odpowiedź na pytania  23-05-2018
 Modyfikacja SIWZ  23-05-2018
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  23-05-2018
Informacja z otwarcia ofert 30-05-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12-06-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-06-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu (nie starszego niż z 2013 r.) do wykonywania reakcji immunohistochemicznych wraz z systemem komputerowym oraz mikroskopem świetlnym niezbędnym do wstępnej oceny reakcji, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-8/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-08
SIWZ 2018-05-08
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej ( nr 1-7) 2018-05-08
 Wyjaśnienia treści SIWZ  2018-05-11
 Informacja z otwarcia ofert  2018-05-16
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  2018-05-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-05-29

 

Print Friendly, PDF & Email

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dobudową, rozbudową, przebudową budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  pn:  “Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. Gładkie 1 na dz. nr ewid.  162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4” oraz przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Znak postępowania:A.ZP-271-7/18

Ogłoszenie o zamówieniu 27-04-2018
SIWZ 27-04-2018
Zał. do siwz w wersji edytowalnej 27-04-2018
 Wyjaśnienia treści siwz  04-05-2018
 Informacja z otwarcia ofert  08-05-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 25-05-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25-06-2018

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-6/18

Ogłoszenie o zamówieniu 12-04-2018
SIWZ 12-04-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 12-04-2018
 Wyjaśnienia treści SIWZ  17-04-2018
Informacja z otwarcia ofert  20-04-2018
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 1-8, 10-12, 14-16.  10-05-2018
 Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 9 i 13  10-05-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25-05-2018
Print Friendly, PDF & Email

Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. Gładkie 1 na dz. nr ewid. 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4″ oraz przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Znak postępowania: A.ZP-271-1a/18

 

Ogłoszenie o zamówieniu 06-04-2018
SIWZ 06-04-2018
Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr do siwz 06-04-2018
Zał do siwz nr 2-9 w wersji edytowalnej 06-04-2018
 Zmiana treści siwz-załącznika 2a  13-04-2018
 Wyjaśnienia treści siwz  16-04-2018
 Informacja z otwarcia ofert  27-04-2018
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  21-05-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  22-06-2018

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271 – 4/18

Ogłoszenie o zamówieniu 08-03-2018
SIWZ 08-03-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 08-03-2018
 Odpowiedź na pytania  13-03-2018
 Informacja z otwarcia ofert  16-03-2018
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 1-4  28-03-2018
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  06-04-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania: A.ZP-271-3/18

Ogłoszenie o zamówieniu 02-03-2018
SIWZ 02-03-2018
Zał do siwz nr 1-5 w wersji edytowalnej 02-03-2018
 Pytania i odpowiedzi do siwz  08-03-2018
 Zmiana treści siwz  08-03-2018
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  08-03-2018
 Informacja z otwarcia ofert  14-03-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej–pakiet nr 1  26-03-2018
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 2-5  04-04-2018
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  11-04-2018
Print Friendly, PDF & Email

Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. Gładkie 1 na dz. nr ewid. 162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4″ oraz przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Znak postępowania: A.ZP-271-1/18

Ogłoszenie o zamówieniu 01-03-2018
SIWZ 01-03-2018
Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr do siwz 01-03-2018
 Zał do siwz nr 2-9 w wersji edytowalnej  01-03-2018
 Pytania i odpowiedzi  19-03-2018
Zmiana treści siwz  20-03-2018
 Załączniki do zmiany treści siwz  20-03-2018
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIU  20-03-2018
 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
 Informacja z otwarcia ofert  29-03-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 04-04-2018

05-04-2018

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Posiłki dla pacjentów

Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa  całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich do łóżka pacjenta), w ilości: min. 86, max. 103 dziennie, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Znak postępowania A.ZP.271-26a/17.

Ogłoszenie o zamówieniu 08-11-2017
SIWZ 08-11-2017
Załączniki do siwz nr 1-7 w wersji edytowalnej 08-11-2017
 Informacja z otwarcia ofert  16-11-2017
 Informacja o wyborze oferty  29-11-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  06-12-2017
Print Friendly, PDF & Email