Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego i pracowni histopatologicznej oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Znak postępowania: A.ZP-271-12b/18

Ogłoszenie o zamówieniu 24-08-2018
SIWZ 24-08-2018
Załączniki nr 6-13 do siwz w wersji edytowalnej 24-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 04-09-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18-09-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27-09-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak  postępowania: A.ZP-271-13/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-08-2018
SIWZ 16-08-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 16-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 22-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 27-08-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-08-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06-09-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego i pracowni histopatologicznej oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Znak postępowania: A.ZP-271-12a/18

Ogłoszenie o zamówieniu 02-08-2018
SIWZ 02-08-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 02-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 08-08-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 09-08-2018
Informacja z otwarcia ofert 13-08-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 14-08-2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 21-08-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

1. Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 4100 m² przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania bloku operacyjnego i pracowni histopatologicznej oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Znak postępowania: A.ZP-271-12/18

Ogłoszenie o zamówieniu 20-07-2018
SIWZ 20-07-2018
Załączniki nr 6-13 do siwz w wersji edytowalnej 20-07-2018
Wyjaśnienia treści siwz 25-07-2018
Informacja z otwarcia ofert 30-07-2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 02-08-2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 07-08-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania: A.ZP-271-11/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-07-2018
SIWZ 16-07-2018
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 16-07-2018
Wyjaśnienia treści siwz 20-07-2018
Wyjaśnienia treści siwz 2 23-07-2018
Informacja z otwarcia ofert 27-07-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10-08-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21-08-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-10/18

Ogłoszenie o zamówieniu 13-07-2018
SIWZ 13-07-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 13-07-2018
Wyjaśnienia treści SIWZ 19-07-2018
Informacja z otwarcia ofert 23-07-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety 1-21 14-08-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23-08-2018
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa kontenera medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa obejmująca dostawę i montaż zabudowy kontenerowej dla potrzeb pracowni RTG i tomografu komputerowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-9/18

Ogłoszenie o zamówieniu 16-05-2018
SIWZ 16-05-2018
Załącznik nr 1a do SIWZ (projekt koncepcyjny zabudowy kontenerowej) 16-05-2018
Załącznik nr 1b do SIWZ (dokumentacja projektowa montażu aparatu RTG i TK wraz z obliczeniami radiologicznymi) 16-05-2018
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 16-05-2018
 Odpowiedź na pytania  23-05-2018
 Modyfikacja SIWZ  23-05-2018
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  23-05-2018
Informacja z otwarcia ofert 30-05-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12-06-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-06-2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu (nie starszego niż z 2013 r.) do wykonywania reakcji immunohistochemicznych wraz z systemem komputerowym oraz mikroskopem świetlnym niezbędnym do wstępnej oceny reakcji, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-8/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-05-08
SIWZ 2018-05-08
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej ( nr 1-7) 2018-05-08
 Wyjaśnienia treści SIWZ  2018-05-11
 Informacja z otwarcia ofert  2018-05-16
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  2018-05-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018-05-29

 

Print Friendly, PDF & Email

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dobudową, rozbudową, przebudową budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  pn:  “Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z przebudową sieci geotermalnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci energetycznej, oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tlenowni na potrzeby rozprężarni tlenu wraz z przyłączami gazów medycznych i stacji transformatorowej wraz z powiązaniami po stronie sn i nn i zewnętrzną siecią oświetlenia szpitala, a także budowa dojść, dojazdów, drogi pożarowej i miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej, muru oporowego położone w Zakopanem ul. Gładkie 1 na dz. nr ewid.  162/16, 162/7, 162/4, 162/10 obr. 4” oraz przeprowadzenie kompletnej procedury odbiorowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Znak postępowania:A.ZP-271-7/18

Ogłoszenie o zamówieniu 27-04-2018
SIWZ 27-04-2018
Zał. do siwz w wersji edytowalnej 27-04-2018
 Wyjaśnienia treści siwz  04-05-2018
 Informacja z otwarcia ofert  08-05-2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 25-05-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25-06-2018

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-6/18

Ogłoszenie o zamówieniu 12-04-2018
SIWZ 12-04-2018
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 12-04-2018
 Wyjaśnienia treści SIWZ  17-04-2018
Informacja z otwarcia ofert  20-04-2018
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 1-8, 10-12, 14-16.  10-05-2018
 Informacja o unieważnieniu postępowania pakiet nr 9 i 13  10-05-2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25-05-2018
Print Friendly, PDF & Email