Dostawa materiałów medycznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”. Znak postępowania A.ZP.271-13/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 11-08-2020
SIWZ 11-08-2020
Załączniki do siwz nr 1-5 w formie edytowalnej 11-08-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 18-08-2020
Informacja z otwarcia ofert 21-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 3 i 4. 03-09-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14-09-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-15/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 27-07-2020
SIWZ 27-07-2020
Zał. do siwz w wersji edytowalnej 27-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 03-08-2020
informacja z otwarcia ofert 07-08-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-08-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27-08-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa produktów leczniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak postępowania:A.ZP-271-14/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 13-07-2020
SIWZ 13-07-2020
ZAŁACZNIKI DO SIWZ w wersji edytowalnej 13-07-2020
Wyjaśnienia treści siwz 17-07-2020
Informacja z otwarcia ofert 24-07-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-07-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07-08-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego STERRAD*NX oraz obsługa serwisowa sterylizatora

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych do sterylizatora plazmowego STERRAD*NX oraz oraz świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  ww. sterylizatora  znajdującego się w  Szpitalu Specjalistycznycm Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-11/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 71d5fc55-29fb-4b25-a930-2458721bf34d

Ogłoszenie o zamówieniu 05-06-2020
SIWZ 05-06-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-7 w wersji edytowalnej 05-06-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 05-06-2020
Informacja z otwarcia ofert 16-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29-06-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z oprzyrządowaniem  oraz sukcesywna dostawa odczynników, kompletu materiałów kontrolnych i kalibratorów oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań immunochemicznych, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-10/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 7e95a901-b1f4-4824-81d9-d6bd1e43bf16

Ogłoszenie o zamówieniu 18-05-2020
SIWZ 18-05-2020
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 18-05-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 18-05-2020
Odpowiedź na pytania 22-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 26-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 02-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15-06-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak sprawy A.ZP.271-8/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 605f692e-c678-4805-b7ff-b2f32e02af44

Ogłoszenie o zamówieniu 30-04-2020
SIWZ 30-04-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w wersji edytowalnej 30-04-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 30-04-2020
Odpowiedź na pytania 08-05-2020
Informacja z otwarcia ofert 12-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1,2 i 4 28-05-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 3 05-06-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 5 09-06-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18-06-2020
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-7/20.

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania:7a67917d-c380-49a9-aa21-62b5ad6b1922

Ogłoszenie o zamówieniu 09-04-2020
SIWZ 09-04-2020
Załączniki do SIWZ nr 1-5 w formie edytowalnej 09-04-2020
Klucz Publiczny do zaszyfrowywania ofert 09-04-2020
Odpowiedź na pytania 16-04-2020
Zmiana treści SIWZ 16-04-2020
Zmiana ogłoszenia 16-04-2020
Odpowiedź na pytania 17-04-2020
Informacja z otwarcia ofert 22-04-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet 1,3,4,5 i 6 05-05-2020
Informacja o unieważnieniu – pakiet nr 2 05-05-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08-05-2020
Print Friendly, PDF & Email

Przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-6/20

Zamawiający dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: 192ab7fb-7426-4d5e-87a3-d0aaeac04629

Ogłoszenie o zamówieniu 20-03-2020
SIWZ 20-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 20-03-2020
Wyjaśnienia treści siwz 30-03-2020
Zmiana treści siwz 30-03-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30-03-2020
Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 30-03-2020
Informacja z otwarcia ofert 07-04-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety nr 2,3,4,6,7,12,13,17,18,19,20,21,30 29-04-2020
Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiety nr 1,5,8,9,10,11,14,15,16,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34 29-04-2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 19-05-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Sprzątanie szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30  m² wentylatornia na strychu, ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach, powierzchnia klatek schodowych ok. 530 m²) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi.A.ZP-271-4b/20

Ogłoszenie o zamówieniu 13-03-2020
SIWZ 13-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 13-03-2020
Wyjaśnienia treści siwz 19-03-2020
Informacja z otwarcia ofert 27-03-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31-03-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07-04-2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Sprzątanie szpitala

Przedmiotem zamówienia jest  sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, budynku  przyszpitalnego  (część administracyjna) o pow. ok. 5600 m² (z czego 307 m² stanowi pomieszczenie wentylatorni na IV piętrze, 30  m² wentylatornia na strychu, ok. 350 m² pomieszczenia techniczne w piwnicach, powierzchnia klatek schodowych ok. 530 m²) przy ul. Gładkie 1 w Zakopanem oraz usługi w zakresie gospodarowania bielizną szpitalną, odzieżą pracowniczą, odpadami i związane z depozytem ubraniowym pacjentów. Wykonawca gwarantuje zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych i środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w obszarze medycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi w szpitalu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzątania pomieszczeń bloku operacyjnego, zakładu patomorfologii, sterylizatorni, bufetu oraz dostaw środka do dezynfekcji rąk i mydła „medycznego” stosowanych w dyżurkach i gabinetach zabiegowych. Zastrzega się, że w środowisku szpitala mogą pojawić się zagrożenia związane z prątkiem gruźlicy, Clostridium difficile oraz patogenami alarmowymi. Znak postępowania: A.ZP-271-4a/20

 

Ogłoszenie o zamówieniu 03-03-2020
SIWZ 03-03-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 03-03-2020
Wyjaśnienia treści siwz 06-03-2020
Informacja z otwarcia ofert 11-03-2020
Informacja o unieważnieniu postępowaniu 12-03-2020
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 18-03-2020

 

Print Friendly, PDF & Email