Dostawa mobilnego aparatu RTG

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie  fabrycznie nowego cyfrowego, mobilnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych, rok produkcji nie starszy niż 2020 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Znak postępowania:A.ZP-271-25/20

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 18-12-2020
SIWZ 18-12-2020
Zał do siwz w wersji edytowalnej 18-12-2020
Wyjaśnienia treści siwz 28-12-2020
Informacja z otwarcia ofert 31-12-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 11-01-2021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20-01-2021

 

Print Friendly, PDF & Email