Dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatów do wykonywania reakcji immunohistochemicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania(części). Znak postępowania A. ZP. 271-17/20.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami  przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający oraz poczty elektronicznej e-mail.

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 07-09-2020
SIWZ 07-09-2020
Załączniki do siwz nr 1-7 w formie edytowalnej 07-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ 15-09-2020
Modyfikacja SIWZ – Uwaga zmiana terminu składania ofert! 15-09-2020
Zmodyfikowany Formularz oferty zał. 3a do SIWZ 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 1a do SIWZ Lista wymaganych odczynników 15-09-2020
Zmodyfikowany Zał. 2a i 2b do SIWZ Wymagania ogólne dot. oferowanego systemu IHC 15-09-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) 16-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (3) 22-09-2020
Modyfikacja SIWZ (2) zał.1a do SIWZ- Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 22-09-2020
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) 24-09-2020
Informacja z otwarcia ofert 29-09-2020
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 2 07-10-2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet nr 1 13-10-2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19-10-2020
Print Friendly, PDF & Email