Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji nowotworów klatki piersiowej wraz z infrastrukturą techniczną”. Znak postępowania A.ZP.271-25/17.

Ogłoszenie o zamówieniu 10-10-2017
SIWZ 10-10-2017
Załącznik nr 1 do siwz – Projekt budowlany 10-10-2017
Załączniki nr 2 -7 do siwz w wersji edytowalnej 10-10-2017
Informacja z otwarcia ofert  18-10-2017
 Informacja o unieważnieniu postępowania  19-10-2017
 Ogłoszeni o unieważnieniu postępowania  20-10-2017
Print Friendly, PDF & Email

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Przedmiotem postępowania jest: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia PAKIET II 1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk PAKIET III 1. Ubezpieczenie kosztów związanych z narażeniem ubezpieczonego na zakażenie HIV, WZW lub innymi wirusami i bakteriami podczas wykonywania zawodu medycznego lub czynności pomocniczych.Znak postępowania: 156/2017/N/Zakopane

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest przez Supra Brokers S.A.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania  znajdują się na stronie:

www.suprabrokers.pl
Ogłoszenie o zamówieniu                               06-10-2017
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowych ładunków i staplerów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-23/17

Ogłoszenie o zamówieniu 21-09-2017
SIWZ 21-09-2017
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 21-09-2017
 Informacja z otwarcia ofert  29-09-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  06-10-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  12-10-2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa ładunków do staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ładunków do posiadanych przez Zamawiającego staplerów wielorazowego użytku oraz jednorazowych staplerów okrężnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-271-22/17

Ogłoszenie o zamówieniu 10-08-2017
SIWZ 10-08-2017
Zał do siwz w wersji edytowalnej 10-08-2017
 Informacja z otwarcia ofert  18-08-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  23-08-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  30-08-2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-20/17


Ogłoszenie o zamówieniu 21-07-2017
SIWZ 21-07-2017
załączniki w wersji edytowalnej nr 1-5 21-07-2017
 Pytania i odpowiedzi  27-07-2017
 Zmiana treści siwz  27-07-2017
 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  27-07-2017
Informacja z otwarcia ofert  01-08-2017
 Informacja z otwarcia ofert pakiet nr 16  04-08-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  18-08-2017
 Informacja o unieważnieniu – pakiet nr 4 i 10  18-08-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  30-08-2017
Print Friendly, PDF & Email

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc. Znak postępowania: A.ZP-271-19/17


 Ogłoszenie o zamówieniu  18-07-2017
 SIWZ  18-07-2017
 Zał do siwz w wersji edytowalnej  18-07-2017
 Pytania i odpowiedzi  24-07-2017
Zmiana treści siwz  24-07-2017
 Informacja z otwarcia ofert  27-07-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  08-08-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  17-08-2017
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa materiałów medycznych – opatrunkowych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów medycznych – opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-18/17


Ogłoszenie o zamówieniu 12-07-2017
SIWZ 12-07-2017
Załączniki do SIWZ wersja edytowalna 12-07-2017
Modyfikacje SIWZ
Pytania i odpowiedzi
Odwołania
Informacja z otwarcia ofert  20-07-2017
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  08-08-2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  16-08-2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-12a/17


Ogłoszenie o zamówieniu 13-06-2017
SIWZ 13-06-2017
Załączniki do SIWZ wersja edytowalna 13-06-2017
Modyfikacje SIWZ
Pytania i odpowiedzi 20-06-2017
Odwołania
Informacja z otwarcia ofert 27-06-2017
Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  06-07-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  13-07-2017
Print Friendly, PDF & Email