Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt RPMP.09.02.01-12-0015/20 “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w zakresie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19

Tytuł: “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” 

Numer projektu:RPMP.09.02.01-12-0015/20

Krótki opis:
Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa
małopolskiego.
Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa
medycznego,
jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres wsparcia rozwoju
usług
zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:
•zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
•zakup środków ochrony osobistej,
•zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
•zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
•zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
•zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
•zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
•finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.
Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:
•mieszkańcy województwa małopolskiego,
•osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
•personel medyczny.
Cel projektu: Większa dostępność usług społecznych; Większa dostępność usług zdrowotnych.
Zadanie w całości realizowane przez Partnera Projektu – Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc “Odrodzenie” im. Klary Jelskiej.
Finalna ilość zakupionego sprzętu będzie zależała od dostępności na rynku oraz ceny zaoferowanej przez dostawców.
Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom
leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres wsparcia rozwoju
usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności zakup:
1. Aparat do znieczulenia
2. Respirator
3. Pompa strzykawkowa
4. Pompa objętościowa
5. Stacja dokująca z pompami strzykawkowymi
6. Aparat do dezynfekcji pomieszczeń
Okres realizacja projektu: rok 2020
Wartość dofinansowania: 450,816.95 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs w zakresie Chirurgii Klatki Piersiowej.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii klatki piersiowej, dyżurów lekarskich w Oddziale
Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – diagnostyka, leczenie i sprawowanie opieki nad pacjentami.

Pliki ogłoszenia – 22.05.2020

Informacje – 08.06.2020

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – konkurs.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Pakiet nr 1 – Wykonywanie biopsji.

Pakiet nr 2 – Konsultacje onkologiczne w poradni.

Pakiet nr 3 – Konsultacje onkologiczne w poradni, udział w konsyliach wielospecjalistycznych.

Pliki ofertowe – 02.12.2019

Klauzula informacyjna konkurs pakiety – 02.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet 2 i Pakiet 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1