Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt RPMP.09.02.01-12-0106/20 “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” w zakresie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19

Tytuł: “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” 

Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0106/20

 Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

 • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (tomografy komputerowe, aparaty RTG),
 • zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, zgodnie z listą MZ,
 • zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego (mobilnego punktu poboru krwi – krwiobusa),
 • przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno – remontowych w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych regionu,
 • inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach,
 • inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpitali w energię elektryczną,
 • zakup bramek dezynfekcyjnych dla szpitali,
 • zakup 3 rezonansów magnetycznych, które nie znajdują się na liście MZ natomiast środki przeznaczone na ich zakup nie przekraczają 20% wartości dofinansowania.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego,
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
 • personel medyczny.

Cel projektu: Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów do walki z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Wsparcie rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 w ramach projektu w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” obejmuje w szczególności zakup:

 1. Bramek do dezynfekcji
 2. Bronchoskopu
 3. Bronchofiberoskopów
 4. Defibrylatorów z wyposażeniem
 5. Wideolaryngoskopów z wyposażeniem

Okres realizacja projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Wartość dofinansowania: 530 816,95 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem realizuje projekt RPMP.09.02.01-12-0015/20 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w zakresie rozwoju usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19

Tytuł: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” 

Numer projektu:RPMP.09.02.01-12-0015/20

Krótki opis:
Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa
małopolskiego.
Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa
medycznego,
jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres wsparcia rozwoju
usług
zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:
•zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
•zakup środków ochrony osobistej,
•zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
•zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
•zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
•zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
•zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
•finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.
Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:
•mieszkańcy województwa małopolskiego,
•osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
•personel medyczny.
Cel projektu: Większa dostępność usług społecznych; Większa dostępność usług zdrowotnych.
Zadanie w całości realizowane przez Partnera Projektu – Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc “Odrodzenie” im. Klary Jelskiej.
Finalna ilość zakupionego sprzętu będzie zależała od dostępności na rynku oraz ceny zaoferowanej przez dostawców.
Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom
leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres wsparcia rozwoju
usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności zakup:
1. Aparat do znieczulenia
2. Respirator
3. Pompa strzykawkowa
4. Pompa objętościowa
5. Stacja dokująca z pompami strzykawkowymi
6. Aparat do dezynfekcji pomieszczeń
Okres realizacja projektu: rok 2020
Wartość dofinansowania: 450,816.95 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs w zakresie Chirurgii Klatki Piersiowej.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii klatki piersiowej, dyżurów lekarskich w Oddziale
Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – diagnostyka, leczenie i sprawowanie opieki nad pacjentami.

Pliki ogłoszenia – 22.05.2020

Informacje – 08.06.2020

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – konkurs.