Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-20/17


Ogłoszenie o zamówieniu 21-07-2017
SIWZ 21-07-2017
załączniki w wersji edytowalnej nr 1-5 21-07-2017
 Pytania i odpowiedzi  27-07-2017
 Zmiana treści siwz  27-07-2017
 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  27-07-2017
Informacja z otwarcia ofert  01-08-2017
 Informacja z otwarcia ofert pakiet nr 16  04-08-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  18-08-2017
 Informacja o unieważnieniu – pakiet nr 4 i 10  18-08-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  30-08-2017
Print Friendly, PDF & Email