Dostawa jednorazowych ładunków i staplerów

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów, zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-23/17

Ogłoszenie o zamówieniu 21-09-2017
SIWZ 21-09-2017
Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 21-09-2017
 Informacja z otwarcia ofert  29-09-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  06-10-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  12-10-2017

 

Print Friendly, PDF & Email