Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-14/17

 Zaproszenie do składania ofert  22-09-2017
Załączniki w wersji edytowalnej  22-09-2017
 Odpowiedź na pytania  27-09-2017
 Informacja o wyborze oferty  02-10-2017
Print Friendly, PDF & Email