Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest przez Supra Brokers S.A.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania  znajdują się pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-szpitala-specjalistycznego-chorob-pluc-odrodzenie-im-klary-jelskiej-w-zakopanem-numer-referencyjny-siwz-nr-134-2020-n-zakopane/

 

Print Friendly, PDF & Email