Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-8/22

Zaproszenie do składania ofert 31-05-2022
Zał. nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 31-05-2022
Odpowiedzi na pytania (1) 02-06-2022
UWAGA – Modyfikacja! 02-06-2022
Zaproszenie do składania ofert – MODYFIKACJA 02-06-2022
Zał. nr 1 i 2 w wersji edytowalnej – modyfikacja 02-06-2022
Odpowiedzi na pytania (2) 07-06-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet 1, 2, 3 i 4 13-06-2022

Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-7/22

Zaproszenie do składania ofert 02-05-2022
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 02-05-2022
Odpowiedzi na pytania 09-05-2022
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 09-05-2022
Odpowiedzi na pytania – modyfikacja 11-05-2022
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 11-05-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet 1,2,3,4,5,6,7 i 9 25-05-2022
Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet 8 i 10 25-05-2022

Dostawa gazów medycznych wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika na tlen ciekły i butli

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-6/22.

Zaproszenie do składania ofert 12-04-2022
Zał.1 i 2 – wersja edytowalna 12-04-2022
Odpowiedzi na pytania 15-04-2022
Informacja o modyfikacji treści zaproszenia 15-04-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22-04-2022