Sukcesywna dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-7/22

Zaproszenie do składania ofert 02-05-2022
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 02-05-2022
Odpowiedzi na pytania 09-05-2022
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 09-05-2022
Odpowiedzi na pytania – modyfikacja 11-05-2022
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 11-05-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – Pakiet 1,2,3,4,5,6,7 i 9 25-05-2022
Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet 8 i 10 25-05-2022
Print Friendly, PDF & Email