Sukcesywna dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby Apteki Szpitalnej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-12/22

Zaproszenie do składania ofert 27-06-2022
Załączniki nr 1,2 i 3 w wersji edytowalnej 27-06-2022
Odpowiedzi na pytania 01-07-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05-07-2022
Print Friendly, PDF & Email