Dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej – 8 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-11/22

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

Zaproszenie do składania ofert 20-06-2022
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 20-06-2022
Załączniki nr 3, 4 i 5 w wersji edytowalnej 20-06-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04-07-2022
Print Friendly, PDF & Email