Dostawa mikroskopów optycznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mikroskopów optycznych w ilości 3 sztuk, na potrzeby Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-10/22

Zaproszenie do składania ofert 14-06-2022
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-06-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11-07-2022
Print Friendly, PDF & Email