Dostawa gazów medycznych wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika na tlen ciekły i butli

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawa zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawa butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-6/22.

Zaproszenie do składania ofert 12-04-2022
Zał.1 i 2 – wersja edytowalna 12-04-2022
Odpowiedzi na pytania 15-04-2022
Informacja o modyfikacji treści zaproszenia 15-04-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22-04-2022
Print Friendly, PDF & Email