Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-16/22

Zaproszenie do składania ofert 16-08-2022
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 16-08-2022
Odpowiedzi na pytania (1) 19-08-2022
Odpowiedzi na pytania (2) 23-08-2022
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 23-08-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-09-2022
Print Friendly, PDF & Email