Dostawa defibrylatorów wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk defibrylatorów z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-14/22

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

Zaproszenie do składania ofert 15-07-2022
Załączniki nr 1-5 w wersji edytowalnej 15-07-2022
Odpowiedź na pytania 21-07-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25-07-2022
Print Friendly, PDF & Email