Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-15/22

Zaproszenie do składania ofert 27-07-2022
Załączniki w wersji edytowalnej 27-07-2022
Odpowiedzi na pytania 29-07-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Pakiet 3, 4 i 5 16-08-2022
Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet 1, 2, 6, 7 i 8 16-08-2022
Print Friendly, PDF & Email