Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-8/22

Zaproszenie do składania ofert 31-05-2022
Zał. nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 31-05-2022
Odpowiedzi na pytania (1) 02-06-2022
UWAGA – Modyfikacja! 02-06-2022
Zaproszenie do składania ofert – MODYFIKACJA 02-06-2022
Zał. nr 1 i 2 w wersji edytowalnej – modyfikacja 02-06-2022
Odpowiedzi na pytania (2) 07-06-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet 1, 2, 3 i 4 13-06-2022
Print Friendly, PDF & Email