Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie

W dniu 23.05.2022 została w Warszawie zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja starej części budynku Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem”. Kwota dotacji wynosi 3 020 328 zł.

Print Friendly, PDF & Email