Sukcesywne świadczenie usług pralniczych

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-19/22

Zaproszenie do składania ofert 29-08-2022
Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 w wersji edytowalnej 29-08-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09-09-2022

Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-18/22

Zaproszenie do składania ofert 25-08-2022
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 25-08-2022
Odpowiedzi na pytania 29-08-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Pakiet 1, 2 i 3 08-09-2022
Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet 4 08-09-2022

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-17/22

Zaproszenie do składania ofert 17-08-2022
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 17-08-2022
Odpowiedzi na pytania 22-08-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet 1, 2, 3 i 4 30-08-2022

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-16/22

Zaproszenie do składania ofert 16-08-2022
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 16-08-2022
Odpowiedzi na pytania (1) 19-08-2022
Odpowiedzi na pytania (2) 23-08-2022
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 23-08-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07-09-2022

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-15/22

Zaproszenie do składania ofert 27-07-2022
Załączniki w wersji edytowalnej 27-07-2022
Odpowiedzi na pytania 29-07-2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Pakiet 3, 4 i 5 16-08-2022
Informacja o unieważnieniu postępowania – Pakiet 1, 2, 6, 7 i 8 16-08-2022

Dostawa defibrylatorów wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk defibrylatorów z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-14/22

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

Zaproszenie do składania ofert 15-07-2022
Załączniki nr 1-5 w wersji edytowalnej 15-07-2022
Odpowiedź na pytania 21-07-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25-07-2022

Dostawa drukarki laserowej do kasetek histopatologicznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej drukarki laserowej do kasetek histopatologicznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-13/22

Zaproszenie do składania ofert 27-06-2022
Załączniki nr 1, 2 i 3 w wersji edytowalnej 27-06-2022
Odpowiedzi na pytania 01-07-2022
Modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert 01-07-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06-07-2022

Sukcesywna dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby Apteki Szpitalnej

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy: A.ZP-24-12/22

Zaproszenie do składania ofert 27-06-2022
Załączniki nr 1,2 i 3 w wersji edytowalnej 27-06-2022
Odpowiedzi na pytania 01-07-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05-07-2022

Dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej – 8 sztuk, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-11/22

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”.

Zaproszenie do składania ofert 20-06-2022
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 20-06-2022
Załączniki nr 3, 4 i 5 w wersji edytowalnej 20-06-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04-07-2022

Dostawa mikroskopów optycznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mikroskopów optycznych w ilości 3 sztuk, na potrzeby Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem.

Znak sprawy A.ZP-24-10/22

Zaproszenie do składania ofert 14-06-2022
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 14-06-2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11-07-2022